Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2016

Dân Số Ký 12:1-10
Người Lãnh Đạo Khiêm Nhường

“Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se gặp sự chống đối của ai? Ông phản ứng như thế nào? Đức Chúa Trời bênh vực ông ra sao? Hậu quả của việc chống đối đầy tớ Chúa là gì? Bạn có khiêm nhường trong sự phục vụ Chúa không?

Khi lãnh đạo người Ít-ra-ên đi trong hoang mạc, ông Môi-se phải nghe nhiều sự lằm bằm, phàn nàn từ dân chúng. Bây giờ, ông lại nghe những lời chống đối từ chính anh chị của mình. Chắc hẳn ông Môi-se rất mệt mỏi trong hoàn cảnh như thế! Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết ông là “người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.” Chữ “khiêm hòa” theo nhiều bản dịch là “nhún nhường, khiêm tốn và hạ mình.” Có lẽ vì đặc điểm khiêm hòa này mà Đức Chúa Trời đã chọn ông để lãnh đạo dân Ngài. Đây cũng là đặc tính mà các lãnh đạo trong Hội Thánh cần phải có.

Việc bà Mi-ri-am và ông A-rôn “nói hành” ông Môi-se là xuất phát từ lòng kiêu ngạo và ganh tị. Hai người cho rằng chính họ cũng có thể lãnh đạo dân chúng được nên tìm cớ chống lại ông Môi-se (câu 1-2). Thủ phạm chính có lẽ là bà Mi-ri-am, vì vậy mà Đức Chúa Trời đã trừng phạt bà bị bệnh phong hủi (câu 10). Việc này cho thấy rằng Chúa sẽ không hài lòng khi chúng ta có lời nói chống nghịch lại đầy tớ khiêm hòa của Ngài là người đã được kêu gọi và xức dầu để phục vụ Chúa cách nhún nhường, khiêm tốn và hạ mình. Ở đây, chúng ta thấy chính Đức Chúa Trời đã đứng ra bênh vực ông Môi-se. Thật là một sự khích lệ lớn cho người phục vụ Chúa khiêm nhường! Chúa gọi cả ba người đến và Ngài khẳng định với ông A-rôn cùng bà Mi-ri-am về địa vị của ông Môi-se cao trọng hơn các tiên tri khác (câu 6). Ngài cũng nhấn mạnh ông Môi-se là một đầy tớ trung tín (câu 7). Ông Môi-se đã thể hiện bản tính khiêm nhường của mình trong sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Vì thế, ông không cần tự bênh vực mình mà cứ hướng về Chúa là Đấng bảo vệ và bênh vực người khiêm nhường (Thi Thiên 147:6; I Phi-e-rơ 5:6).

Bạn có được kể là người khiêm hòa trước mặt Chúa không? Trong sự phục vụ Chúa, bạn có thể hiện tinh thần khiêm nhường thuận phục ý muốn Chúa không? Hãy bỏ tính ganh tị, kiêu ngạo, nói hành người khác, và giữ vững tấm lòng khiêm nhu trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con dù có khi con vô tình chống nghịch đầy tớ khiêm hòa của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn giữ lòng khiêm nhu phục vụ Chúa.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top