Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2016

Mi-chê 6:1-8
Lối Sống Khiêm Nhường Trước Mặt Chúa

“…Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời quở trách người Ít-ra-ên điều gì? Ngài nhắc lại những điều nào? Chúa đòi hỏi con dân Chúa ngày xưa và chúng ta ngày nay phải học tập đức độ gì? Bạn có đang sống với những tính tốt đó không?

Đức Chúa Trời quở trách người Ít-ra-ên qua Tiên tri Mi-chê về những việc làm sai trái của họ. Để cáo tội dân Chúa một cách hợp lý, Chúa kêu gọi nhân chứng là “núi đồi” đến (câu 2). Rồi Chúa bắt đầu nhắc lại những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm cho người Ít-ra-ên để giải cứu họ thoát khỏi ách nô lệ cực nhọc (câu 3-5). Nhưng giờ đây họ lại quên Chúa và quên hết những gì đã xảy ra. Họ cũng quên luôn cả giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ họ.

Câu 6-7 cho chúng ta thấy thay vì ăn năn những lỗi lầm của mình, người Ít-ra-ên đã tìm cách dâng của tế lễ cho Chúa. Có lẽ họ nghĩ dùng sinh tế tốt dâng lên cho Chúa để chuộc tội chắc Chúa sẽ chấp nhận và đó là điều Chúa muốn. Ngày nay, chúng ta thấy cũng có nhiều tín hữu “không trung tín” đôi khi cũng dùng tiền bạc dâng vào Hội Thánh với ý nghĩ Chúa sẽ vui lòng khỏa lấp tội lỗi của họ vì họ dâng hiến rời rộng. Chúng ta không thể tìm kiếm ân sủng của Đức Chúa Trời bằng vật chất trong khi tấm lòng thì vô tín và bất trung.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời muốn Tiên tri Mi-chê khẳng định cho con dân Chúa biết điều Chúa muốn và đòi hỏi ở họ. Đó chính là một lối sống đạo đức tốt đẹp với ba điều kèm theo rất rõ ràng: 1) làm sự công bình; 2) ưa sự nhân từ; 3) bước đi cách khiêm nhường. “Làm sự công bình”“ưa sự nhân từ” là thái độ và cách cư xử đối với con người. Chúng ta đang sống giữa một xã hội đầy bất công cho nên Chúa muốn chúng ta sống bày tỏ sự công bình và bình đẳng với nhau để qua đó Danh Chúa được biết đến. “Ưa sự nhân từ” là thái độ cảm thông, bày tỏ lòng thương xót và thích giúp đỡ người lân cận mình. Còn “bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời” rõ ràng là thái độ khiêm hạ cần có trước mặt Chúa, nghĩa là phải hoàn toàn hạ mình thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Lối sống khiêm nhường là sống trong sự nhận thức Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn tri, cao cả, thánh khiết, và khôn ngoan trong khi con người thật nhỏ bé, bất toàn, và hay phạm sai lầm.

Bạn có đang sống một lối sống khiêm hạ trước mặt Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra lỗi lầm của mình và luôn tập tành sống một lối sống khiêm nhường làm sáng Danh Ngài.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top