Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2016

Phi-líp 2:5-11
Tột Đỉnh của Sự Khiêm Nhường

“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Hội Thánh Phi-líp điều gì? Tâm tình khiêm nhường của Đấng Christ được thể hiện như thế nào? Kết quả của sự khiêm nhường đó ra sao? Làm thế nào để chúng ta noi dấu chân Chúa để học tập đức khiêm nhường?

Trước khi khuyên Hội Thánh “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (câu 5), Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu “khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình…” (câu 3). Để có thể học tập nếp sống khiêm nhường, hạ mình thì hình ảnh và gương mẫu của chính Chúa Giê-xu là tốt nhất cho chúng ta noi theo. Do đó, Sứ đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh phải làm sao để “có” được một “tâm tình” như Đấng Christ.

Đây là phân đoạn Kinh Thánh cảm động nhất mà Sứ đồ Phao-lô mô tả về Chúa Giê-xu một cách trọn vẹn. Ngài vốn là Đức Chúa Trời, Vua trên muôn vua, nhưng sẵn sàng từ bỏ địa vị đó để trở thành con người. Những câu này chỉ rõ cả thần tính và nhân tính của Chúa Giê-xu. Ngài không chỉ hạ mình xuống nhận lấy sự thấp hèn mà còn “tự hạ mình xuống” thấp hơn nữa qua sự vâng phục tuyệt đối để chịu chết trên cây thập tự, một cái chết nhục nhã. Đó là một tâm tình khiêm nhường tột đỉnh mà Cứu Chúa của chúng ta đã thể hiện.

Chính sự sẵn sàng hạ mình, khiêm nhường, và tự nguyện hy sinh của Ngài mà Đức Chúa Cha đã nhấc Ngài lên, ban cho “Danh trên hết mọi danh” và muôn vật phải quy phục trước Ngài. Đó là phần thưởng của sự khiêm nhường. Sứ đồ Phao-lô cũng đã gói gọn tâm tình hạ mình của Chúa Giê-xu trong một câu “Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo” (II Cô-rinh-tô 8:9).

Chúa Giê-xu vừa là gương mẫu đồng thời cũng là năng lực giúp chúng ta có thể bước theo dấu chân Ngài trong tinh thần khiêm nhường. Trong cuộc sống, chúng ta dễ lên mình kiêu ngạo chứ không hạ mình, khiêm nhường. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ đến tâm tình của Ngài và nhờ cậy Chúa để sống khiêm nhường với mọi người.

Bạn có khiêm nhường trong cách sống hằng ngày không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con muốn nắm giữ địa vị của mình, muốn được người khác tôn trọng. Xin dạy chúng con tâm tình của Chúa để có thể sống hạ mình, khiêm nhường và tôn trọng người khác.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top