Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2016

Công Vụ 15:22-33
Hiệp Nhất trong Sự Khác Biệt

“Ấy là Chúa Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm” (câu 28-29).

Câu hỏi suy ngẫm: Các trưởng lão và sứ đồ đã giải quyết thắc mắc của tín hữu Dân Ngoại như thế nào? Bạn học được gì trong nội dung của bức thư và cách giải quyết vấn đề khác biệt văn hóa trong cùng niềm tin nơi Chúa Giê-xu?

Sau cuộc họp quan trọng giải quyết vấn đề bất đồng ý kiến về niềm tin của một số tín hữu người Do Thái với hai ông Phao-lô, Ba-na-ba và các tín hữu Dân Ngoại, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả Hội Thánh quyết định viết một bức thư gởi cho các tín hữu Dân Ngoại của các Hội Thánh ở vùng An-ti-ốt, Sy-ri và Si-li-si, giao cho hai vị lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem là ông Giu-đe và ông Si-la, đồng hành với hai giáo sĩ Phao-lô và Ba-na-ba tận tâm rao truyền ơn cứu rỗi cho Dân Ngoại.

Chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành, khiêm nhường, và tríu mến của các sứ đồ và trưởng lão dành cho các tín hữu Dân Ngoại. Điều họ mong mỏi nhìn thấy là có thật nhiều Dân Ngoại trở lại với Chúa và họ đã tạo mọi điều kiện để ước muốn ấy được thực hiện. Họ tự nhận những người gây bối rối cho tín hữu người ngoại bang là người thuộc về họ và giải thích rằng họ đã không sai những người này đi dạy dỗ sứ điệp như vậy (câu 24). Họ cho biết rằng họ đã làm việc nghiêm túc, lắng nghe những ý kiến đóng góp của những người đầy dẫy Chúa Thánh Linh và cẩn thận suy xét dưới ánh sáng của Lời Chúa. Cuối cùng, họ đưa ra quyết định dưới sự ấn chứng của Chúa Thánh Linh (câu 28-29). Khi nghe đọc thư này, mọi người đều được an ủi và khích lệ. Hai ông Giu-đe và Si-la đã ở cùng các tín hữu Dân Ngoại một thời gian, dùng nhiều lời giảng dạy và khích lệ niềm tin của anh chị em ngày càng thêm vững vàng.

Khi gặp những bất đồng ý kiến về niềm tin, các tín hữu cần phải nhanh chóng giải quyết. Để sự bất đồng giữa vòng tín hữu lâu dài sẽ gây chia rẽ, vô tình rơi vào cạm bẫy của Sa-tan. Mọi người cần biết lắng nghe ý kiến đóng góp từ những người tin kính, suy xét cẩn thận và điều quan trọng là phải tra cứu và đối chiếu với sự dạy dỗ của Lời Chúa. Từ đó, chúng ta mới có thể đưa ra quyết định hợp tình, hợp lý đem lại sự vui mừng, gắn kết sợi dây hòa bình thân ái để có sự hiệp nhất trong những khác biệt. Vì mỗi người được dựng nên khác biệt nhưng cùng chung một ảnh tượng của Chúa và được Chúa yêu thương.

Bạn thường giải quyết những bất đồng trong Hội Thánh như thế nào?

Cầu xin Chúa giúp con biết quan tâm đến anh chị em của con trong mọi phương diện. Xin giúp con chăm chỉ làm sứ giả hòa bình, đem sự hiệp nhất đến trong gia đình, Hội Thánh, và cộng đồng dưới ánh sáng của Lời Chúa.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top