Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2016

Công Vụ 15:12-21
Hỗ Trợ, Bổ Sung, và Gắn Kết Hòa Bình

“Khá viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời trình bày của ông Gia-cơ trước giáo hội nghị có những phần nào? Những lời đề nghị của ông Gia-cơ có ý nghĩa gì đối với những người đang hiện diện, những tín hữu người Do Thái và các tín hữu Dân Ngoại? Lời Chúa hôm nay nhắc bạn cần phải giữ mình khỏi điều gì và tích cực làm những gì?

Sau khi Sứ đồ Phi-e-rơ quả quyết rằng nhờ ân sủng của Chúa Giê-xu, người Do Thái và Dân Ngoại đều được cứu như nhau (câu 11), hai ông Phao-lô và Ba-na-ba khẳng định lời kết luận của Sứ đồ Phi-e-rơ là chính xác bằng cách thuật lại những dấu lạ phép mầu mà Đức Chúa Trời đã dùng hai ông thực hiện giữa các Dân Ngoại. Tiếp theo, ông Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu, một lãnh đạo có vị trí rất quan trọng trong Hội Thánh, cũng lên tiếng xác nhận kết luận của ông Phi-e-rơ là phù hợp với Lời các Đấng Tiên tri trong Cựu Ước. Sau đó, ông đề nghị các tín hữu Do Thái không nên gây phiền hà, bắt buộc những người anh em Dân Ngoại chịu phép cắt bì khi họ tin Chúa.

Ông Gia-cơ còn nêu ra một số điều mà các tín hữu Dân Ngoại phải tuân giữ sau khi đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Trước tiên, họ phải giữ mình khỏi sự ô uế bởi các thần tượng và đời sống tình dục buông tuồng trước đây, vì Chúa mà họ đang thờ phượng là Đức Chúa Trời kỵ tà và thánh khiết. Ông cũng đề nghị họ đừng ăn thịt thú vật chết ngạt và huyết, đây là điều được giảng dạy trong nhà hội mọi ngày Sa-bát. Làm như thế, ông Gia-cơ ngụ ý các tín hữu Dân Ngoại không phải hoàn toàn được miễn trừ mọi điều đã chép trong luật pháp Môi-se. Họ vẫn phải tuân giữ những luật lệ căn bản trong đời sống đạo đức và thờ phượng Chúa phải lẽ. Chính Chúa Giê-xu cũng đã phán rằng, Ngài không đến để phá bỏ luật pháp nhưng làm cho luật pháp được trọn (Ma-thi-ơ 5:17). Giữ các luật này, họ sẽ làm đẹp lòng Chúa và có thể xây dựng mối giao hảo tốt đẹp với tín đồ người Do Thái. Những lời đề nghị này cũng làm dịu sự bực tức của những tín hữu thuộc phái Pha-ri-si, gắn kết sợi dây hòa bình với nhau.

Chúng ta thấy các lãnh đạo thuộc linh trong phân đoạn Kinh Thánh này đã hỗ trợ, bổ sung cho nhau để tạo điều kiện tốt nhất cho những anh chị em Dân Ngoại trở về với Chúa, giúp họ sống đời sống mới tốt đẹp hơn và gây dựng sợi dây hòa bình giữa các nhóm tín hữu tin Chúa Giê-xu. Bạn có đang bước đi trong sự kính sợ Chúa, gây dựng sự hòa bình giữa vòng cộng đồng, giữ lòng khỏi mọi thần tượng và sống thánh khiết trong đời sống tình cảm và tình dục không?

Cảm tạ Chúa đã ban ân sủng vui nhận con vào đại gia đình của Ngài! Xin ban cho con năng lực để con bước đi thánh khiết trước mắt Chúa, giúp con làm cho người hòa thuận với Chúa và với nhau.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top