Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2016

Thi Thiên 146:3-6
Trông Cậy Nơi Chúa

“Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người” (Thi Thiên 118:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 3-4, vì sao trước giả khuyên đừng tin cậy vào con người? Hậu quả của việc trông cậy vào con người như thế nào? Tại sao trông cậy vào Chúa là có phước?

Trước giả khuyên dạy con dân Chúa phải trông cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ông trình bày hai kết cuộc rõ ràng giữa người trông cậy nơi Chúa và người trông cậy nơi loài ngươi.

Trông cậy nơi loài người dẫn đến thất vọng (câu 3-4). “Vua chúa” là những người đại diện cho sức mạnh của một nước. Họ là những người nắm trong tay quyền lực, tiền bạc, quân đội, và nhiều nguồn lực khác. Nhưng vua chúa đều có giới hạn vì họ chỉ là con người, và đã là con người thì đều phải chết. Khi “hơi thở tắt đi, loài người đều trở về bụi đất.” Con người nói chung, thường đặt sự trông cậy sai lầm nơi con người nào đó. Nhưng dù người họ trông cậy là người tốt đi nữa thì họ vẫn sẽ phải thất vọng. Vì khi người ấy chết đi, mưu kế hay những kế hoạch của họ đều phải mất. Hơn thế nữa, trước giả cho biết con người là “nơi không có sự tiếp trợ,” trong nguyên nghĩa là trông cậy “nơi không có sự cứu rỗi.” Khi con người chết đi, linh hồn của người không có Chúa sẽ ở nơi hư mất. Như vậy, khi chúng ta đặt sự trông cậy nơi con người thì chúng ta đang trông cậy nơi một nền tảng không bền vững trong hiện tại và mất luôn linh hồn trong đời sau.

Trông cậy Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống đời đời. Cụm từ “Đức Chúa Trời của Gia-cốp” là cụm từ được dùng nhiều lần trong Thi Thiên (xem 20:1, 24:6; 46:7). Ông Gia-cốp không phải là người có đời sống hoàn hảo, nhưng ông đã đặt lòng trông cậy nơi Chúa. Chúa đã ban phước cho ông và dòng dõi ông. Hơn thế nữa, trước giả xác định rõ cho con dân Chúa biết rằng Đức Giê-hô-va mà họ trông cậy là “Đấng dựng nên trời đất, biển, và mọi vật ở trong đó.” Chúa là Đấng quyền năng, là Đấng dựng nên con người chúng ta. Sức người, tuổi tác, khả năng con người có giới hạn, nhưng Chúa là Đấng toàn năng, toàn tri, và vĩnh cữu. Chúa vĩ đại như thế, nhưng đối với con người, Chúa luôn nhân từ. Chúa “giữ lòng thành thật đời đời.” Ngài là Đấng thành tín đối với con dân Ngài mãi mãi. Khi trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, con dân Chúa sẽ kinh nghiệm phước hạnh ngay trong đời này như ông Gia-cốp và con cháu ông đã nhận được. Hơn thế nữa, sự trông cậy nơi Chúa sẽ đem con dân Ngài đến đời sống vĩnh cửu trong tương lai.

Chúa cho con người chúng ta quyền tự do chọn lựa trông cậy vào Chúa hay quyền lực của con người. Nhưng chúng ta phải trả giá cho sự chọn lựa của mình. Bạn có quyết định cho sự chọn lựa của mình chưa?

Lạy Đức Chúa Trời, xin cho con biết đặt lòng trông cậy nơi Chúa. Xin cho con cái con, gia đình con thấy được kết quả của sự chọn lựa của mình và trở về với Chúa.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Phi-e-rơ 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top