Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016

Giê-rê-mi 1:10
Ta Đã Lập Ngươi

“Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va xác nhận thêm với Tiên tri Giê-rê-mi điều gì? Tại sao Ngài lại ban quyền cho ông để “nhổ, phá, diệt, đổ” mà không phải là chỉ “dựng hoặc trồng”? Bạn được khích lệ thế nào khi biết chắc Đức Chúa Trời lập bạn để phục vụ Ngài?

Đức Chúa Trời từng xác nhận với Tiên tri Giê-rê-mi rằng chính Ngài đã dựng nên ông, biết ông và kêu gọi ông bước vào chức vụ. Ngài sẽ ở cùng, cứu giúp ông thoát khỏi mọi nguy hiểm. Và bây giờ, Ngài lại phán với ông rằng Ngài đã lập ông lên trên các dân các nước. Điều này có một ý nghĩa lớn lao cho chính Tiên tri Giê-rê-mi. Không phải bởi ước ao mà ông đã giành lấy công tác, cũng không do một thế lực nào từ con người, nhưng chính là do Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Đấng Tể Trị trên muôn sự và mọi loài. Ngài không những có quyền trên đất nước và người Ít-ra-ên, song có quyền trên muôn dân muôn nước, vì Ngài là Đức Chúa Trời Quyền Năng, Đấng đã tạo dựng nên thế gian, các nước trên thế gian và dân cư trên đất.

Ngài còn phán với Tiên tri Giê-rê-mi rằng Ngài lập ông, ban cho ông quyền trên muôn dân muôn nước để ông “hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.” Bốn động từ “nhổ, phá, diệt, đổ” có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta biết một trong những ý nghĩa lớn lao trong công tác của chức vụ tiên tri là gây dựng, là khuyên lơn dân chúng từ bỏ tội lỗi, quay về với Đức Chúa Trời. Nói khác hơn là xây dựng nếp sống tin kính cho con dân của Đức Chúa Trời. Bốn động từ trên là một trong những điều mà Tiên tri Giê-rê-mi phải thực hiện, trước khi ông “dựng hoặc trồng.” Đây cũng chính là những khó khăn trong chức vụ mà vị tiên tri này phải đối diện. Tiên tri Giê-rê-mi phải “nhổ” những kẻ lân cận xấu xa đã chiếm lấy sản nghiệp của người Ít-ra-ên (Giê-rê-mi 12:14-15), “nhổ” đi những nước toan làm điều ác nghịch lại cùng Đức Giê-hô-va (Giê-rê-mi 18:7-10), “phá” những vua, quan, những dân cư bất tuân, luôn làm điều tội lỗi trước mặt Ngài (Giê-rê-mi 24:6)… với mục đích để người Ít-ra-ên nói riêng và muôn dân muôn nước nói chung thấy được điều sai mình đã phạm, run sợ, ăn năn với Đức Chúa Trời để được Ngài phục hồi. Ngài hứa rằng Ngài đã làm cho họ khốn khổ khi bị “nhổ, phá, diệt, đổ” thế nào thì Ngài cũng sẽ thành tín “dựng và trồng” họ lại như thế ấy (Giê-rê-mi 31:28).

Khi biết chắc Đức Chúa Trời đã lập chúng ta, sẽ giúp chúng ta vững vàng thực hiện mọi khía cạnh trong chức vụ “hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng” mà không lo sợ bất cứ thế lực nào. Vì chính Chúa sẽ ban năng lực và bảo vệ chúng ta như Lời Ngài hứa. Bạn có biết chắc rằng chính Đức Chúa Trời đã lập bạn không? Và Ngài lập bạn để làm gì?

Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng! Xin giúp con luôn vững vàng trong công tác Ngài giao phó, vì biết chính Ngài đã chọn và lập con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Phi-e-rơ 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top