Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2016

Giê-rê-mi 1:9
Được Đức Giê-hô-va Rờ Chạm

“Đoạn, Đức Giê-hô-va dang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Này, Ta đã đặt những Lời Ta trong miệng ngươi” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiếp theo lời hứa Chúa ở cùng, Đức Chúa Trời còn làm điều gì cho ông Giê-rê-mi? Động từ “rờ” có ý nghĩa như thế nào đối với chính ông Giê-rê-mi và chức vụ ông sắp thi hành? Làm thế nào để Lời Chúa ở trong môi miệng chúng ta?

Trong bối cảnh Tiên tri Ê-sai nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cho biết có một sê-ra-phim dùng lửa gắp nơi bàn thờ để trên môi miệng của ông. Trước đó, ông đã từng xưng nhận rằng “…tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy…” (Ê-sai 6:5). Sự rờ chạm này mang ý nghĩa là sự thanh tẩy, tha thứ tội lỗi từ Đức Chúa Trời. Cũng thế, động từ “rờ” được sử dụng trong Giê-rê-mi 1:9 không thể hiểu là sự rờ chạm vật lý nhưng là sự rờ chạm mang tính biểu tượng. Khi một người nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời bước vào công tác phục vụ, thì điều kiện đầu tiên là người đó phải nhận được sự đụng chạm từ chính Chúa Thánh Linh trên đời sống. Sự kiện này có một ý nghĩa vô cùng lớn lao, ngoài việc xác nhận, còn là sự thanh tẩy đời sống, và được ban cho năng lực để rao ra Lời của Đức Chúa Trời. Môi miệng trước đây dùng để nói những điều theo sở thích của riêng mình, giờ đây khi môi miệng ấy đã được Đức Chúa Trời thanh tẩy, rờ chạm thì sẽ được dùng để nói những điều Chúa truyền dạy, những điều Ngài vui lòng. Những lời đó được Chúa Thánh Linh đặt để vào trong môi miệng của người Chúa chọn, không phải là hành động đặt để hoàn toàn theo nghĩa đen nhưng phải hiểu đó là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng: “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Chúa Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:21).

Một trong những điều rất quan trọng trong chức vụ tiên tri là khuyên dạy dân chúng vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta không thể trông chờ sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời cho chúng ta một cách đặc biệt như các nhân vật trong Cựu Ước. Song Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng mệnh lệnh của Chúa Giê-xu trước khi thăng thiên, Ngài muốn chúng ta đi khắp nơi để rao truyền tin mừng cứu rỗi, nhân danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời để làm báp-tem cho những ai ăn năn tội, và dạy họ giữ những điều mà Đức Chúa Giê-xu đã truyền dạy (Ma-thi-ơ 28:19-20). Điều quan trọng là chúng ta cần chắc chắc rằng đời sống, môi miệng của chúng ta đã nhận được sự rờ chạm từ Đức Chúa Trời.

Bạn đã được Đức Chúa Trời rờ chạm môi miệng và đời sống mình chưa? Làm sao bạn biết?

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, thánh khiết! Môi miệng của con ước mong nhận được sự rờ chạm của Ngài và được Ngài đặt để Lời Sự Sống trong môi miệng con, để mọi điều con nói ra sẽ đem đến ích lợi người nghe và vui lòng Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Phi-e-rơ 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top