Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2016

Giê-rê-mi 1:7-8
Năng Lực Giúp Vững Vàng trong Chức Vụ

“…vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ata truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi …” (câu 7- 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì trước điều lo lắng của chàng thanh niên Giê-rê-mi? Lời bảo đảm này có ý nghĩa như thế nào cho ông? Lời hứa nào của Chúa giúp ông Giê-rê-mi ngày trước và chúng ta ngày nay luôn vững vàng trong chức vụ?

Nhận thức được trách nhiệm cũng như mức độ khó khăn trong chức vụ sắp sửa nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời, ông Giê-rê-mi đã thưa với Ngài rằng: “Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ” (câu 6). Đáp lại sự lo lắng ấy, Đức Chúa Trời đã ban cho ông Giê-rê-mi một lời bảo đảm đó là Ngài sẽ ở cùng để giải cứu ông thoát khỏi mọi khó khăn, nguy hiểm. Đức Chúa Trời phán với ông Giê-rê-mi rằng ông đừng nói hay đừng suy nghĩ mình là con trẻ. Song chính Ngài là Đấng đã thấy và chọn lựa ông, sẽ khiến ông trở nên thật ích lợi cho Ngài. Ông sẽ đi khắp nơi mà Ngài sai phái, sẽ nói mọi điều mà Ngài truyền bảo. Chứ không phải như điều ông nghĩ về chính mình rằng ông chỉ là con trẻ, cần sự chăm sóc, lo sợ khó khăn nguy hiểm và thiếu kinh nghiệm để hoàn thành trọng trách mà Ngài giao phó.

Điều tiếp theo, để ông Giê-rê-mi có thể ích lợi cho Ngài, thì ông phải thực hiện những điều kiện sau: Chỉ đi đến những nơi mà Đức Chúa Trời sai phái; chỉ nói những gì mà Đức Chúa Trời truyền; và đừng sợ bất cứ thế lực nào. Đây cũng là điều kiện để người phục vụ Đức Chúa Trời thành công, trở nên đầy tớ ngay lành, trung tín của Ngài. Có thể lắm tại một giai đoạn nào đó trong chức vụ, chúng ta không muốn đi đến những nơi Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi, nhưng lại đi đến những nơi chúng ta ưa thích. Hoặc nói những điều người khác thích nghe thay vì những điều Đức Chúa Trời truyền bảo. Và nhiều khi chúng ta sợ con người, hoặc thế lực nhưng không sợ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, sẵn lòng đi đến nơi Chúa muốn, công bố những điều Đức Chúa Trời hài lòng, thì chắc chắn công tác phục vụ Chúa của chúng ta sẽ được Ngài hài lòng, và Ngài vui ở cùng chúng ta luôn.

Có những lúc vì quá lo lắng hoặc thiếu tự tin mà chúng ta đã từ chối công tác phục vụ Chúa. Hãy nhớ rằng chính lời bảo đảm “Ngài ở cùng” là năng lực để chúng ta chiến thắng tất cả khó khăn. Mỗi người cần nhìn lại chính mình và công tác mình đang phục vụ Chúa, chúng ta có đang nhờ sức Chúa để thuận phục Ngài hoàn toàn như ông Giê-rê-mi đã thực hiện không?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức Ngài đang ở cùng con để con mạnh mẽ quyết định đi đến những nơi Ngài sai phái, nói những điều Ngài truyền dạy và không bao giờ run sợ, chùn bước trước bất cứ thế lực đe dọa nào.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top