Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2016

Giăng 10:1-6
Người Chăn Thật

“Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những người chăn của Ít-ra-ên; hãy nói tiên tri, và bảo những người chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn nạn cho người chăn của Ít-ra-ên, là ngưởi chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những người chăn nên cho bầy chiên ăn sao?” (Ê-xê-chi-ên 34:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Kể ẩn dụ chuồng chiên, Chúa muốn khích lệ anh khiếm thị bị loại trừ khỏi nhà hội điều gì? Nêu đặc điểm của người chăn thật và người chăn giả? Áp dụng điều này vào trong Hội Thánh và gia đình như thế nào?

Chúng ta biết anh khiếm thị được sáng bị những người Pha-ri-si trục xuất khỏi nhà hội nhưng anh lại được Chúa Giê-xu đến gặp anh, cứu anh. Tiếp theo, Chúa kể một ẩn dụ về chuồng chiên và người chăn với lời mở đầu “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi,…” có nghĩa là “Ta sắp công bố với các người một điều rất quan trọng.” Chúng ta thấy trước hết Chúa muốn khích lệ anh khiếm thị là khi con người dùng quyền lực để loại trừ thì chính Chúa Giê-xu là Người Chăn Hiền Lành đến gặp và đem vào chuồng chiên của Ngài. Chúa mở đầu ẩn dụ bằng sự so sánh giữa người chăn thật và kẻ trộm cướp. Người chăn thật đi vào chuồng bằng cửa chính và gọi chiên, chiên nghe và nhận biết tiếng người chăn nên bước ra, rồi người chăn đi trước dẫn chiên đến đồng cỏ thì chiên an lòng đi theo. Còn kẻ trộm thì lén lút trèo vào chuồng từ lối khác, nhưng bầy chiên nhận biết đó là người lạ vì không quen với tiếng người đó, nên chúng chạy trốn. Vì thế kẻ trộm chỉ có thể cướp chiên chứ không thể dẫn chiên ra được. Câu chuyện lấy bối cảnh chăn chiên rất quen thuộc với người Do Thái, nhưng những người nghe lại không hiểu ý Chúa muốn nói gì.

Khi liên hệ với chương 9, chúng ta hiểu ý Chúa muốn dạy điều gì. Bầy chiên của Chúa là người Ít-ra-ên đang cần người chăn. Nhưng cách cư xử của những người Pha-ri-si với anh khiếm thị được Chúa cứu cho thấy họ là những kẻ trộm cướp, khác nào những người chăn thuê bị Chúa nói tiên tri nghịch trong Ê-xê-chi-ên 34:1-31. Những người Pha-ri-si không quan tâm đến sự sống của anh khiếm thị mà chỉ sử dụng anh như một con cờ để tìm cách hại Chúa. Khi thất bại, họ đuổi anh ra khỏi bầy của họ không thương tiếc. Điều chúng ta lưu ý trong câu chuyện ẩn dụ Chúa kể là chính những con chiên nhận biết tiếng người chăn và cũng nhận biết rõ tiếng của kẻ trộm cướp. Chiên an lòng đi theo hoặc sợ hãi trốn chạy cho thấy đó là người chăn thật hay kẻ trộm. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta khi được Chúa kêu gọi làm người chăn bầy, bầy lớn là Hội Thánh Chúa, hay bầy nhỏ là nhóm nhỏ, gia đình, hãy là người chăn thật chứ đừng là quân trộm cướp, vì phản ứng của bầy chiên và sự soi rọi của Lời Chúa sẽ vạch rõ con người thật của chúng ta trước Chúa.

Bạn xét mình có phải là người chăn thật của Chúa không?

Lạy Chúa là Người Chăn Hiền Lành, cảm tạ Chúa vì Ngài cũng dùng con là người chăn bầy chiên Chúa giao phó, xin cho con tiếp bước Chúa làm người chăn thật để chăm sóc bầy chiên Chúa giao thật tốt.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top