Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2016

Giăng 9:24-34
Để Hiểu Biết Chúa

“Người trả lời rằng: Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm!” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Pha-ri-si đã hỏi anh khiếm thị điều gì và họ tự khẳng định mình là môn đệ của ai? Qua những lời đối đáp giữa họ với anh khiếm thị, chúng ta có những nhận định gì về sự hiểu biết Chúa của họ? Theo bạn, sự hiểu biết Chúa tùy thuộc vào những điều kiện nào?

Thật ngạc nhiên khi người Pha-ri-si lại hạch hỏi anh khiếm thị thêm một lần nữa về phương cách Chúa Giê-xu chữa lành mắt cho anh. Vì thế, anh có vẻ bực tức trả lời xẳng xớm: “Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông chẳng nghe tôi. Cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Há cũng muốn làm môn đệ người chăng?” (câu 27). Bị đuối lý, những người Pha-ri-si dùng quyền lực để mắng nhiếc anh. Họ tự cho mình là môn đệ của ông Môi-se, khoe khoang mình biết Đức Chúa Trời phán cùng ông Môi-se, nhưng Chúa Giê-xu thì họ không biết từ đâu đến. Chúng ta thấy những người Pha-ri-si dạy anh khiếm thị chúc tụng Đức Chúa Trời (câu 24) nhưng chính họ thì lại không chúc tụng Ngài khi chứng kiến việc quyền năng Chúa Giê-xu đã làm cho anh khiếm thị. Họ học hỏi về Đấng Christ và dạy dỗ người khác, nhưng họ không biết Đấng Christ đã đến thế gian. Họ biết Đức Chúa Trời là Đấng phán dạy ông Môi-se nhưng họ lại nhận mình là môn đệ Môi-se mà không tôn Đức Chúa Trời làm Chúa của họ.

Ngược lại, anh khiếm thị vừa mới được sáng thì lại có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời rất chính xác (câu 31), anh nói Đức Chúa Trời không nhậm lời người có tội mà chỉ nhậm lời những ai kính sợ và làm theo ý muốn Ngài. Rồi anh cũng nhận định rằng Chúa Giê-xu sẽ chẳng làm được điều gì cho đôi mắt của anh nếu Ngài không đến từ Đức Chúa Trời (câu 33). Những lời anh nói và những lý luận sắc bén của anh khiến chúng ta phải nghĩ rằng chính anh mới là người dạy dỗ cho những người Pha-ri-si! Những người Pha-ri-si này tự xưng là bậc thầy luật pháp nhưng kiêu ngạo, tự phụ nên mù lòa trong sự hiểu biết Chúa; còn một tín hữu khiếm thị, thất học lại được Chúa tỏ cho biết Ngài cách tường tận, khiến những người Pha-ri-si tự ái, mắng anh và trục xuất anh ra khỏi nhà hội (câu 34).

Khác với kiến thức của đời, sự hiểu biết Chúa không tùy thuộc vào bằng cấp, chức vụ hay địa vị, nhưng tùy thuộc vào sự vâng giữ Lời Chúa, làm theo ý muốn Chúa và hạ mình để Ngài làm việc qua đời sống của mình. Người kiêu ngạo, cứng lòng, nói mà không làm sẽ không được Chúa tỏ cho biết Ngài. Chúa Giê-xu đã dạy: “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta” (Giăng 14:21).

Bạn thấy mình có hiểu biết Chúa như anh mù không? Bạn quyết định làm gì để hiểu biết Chúa nhiều hơn?

Lạy Chúa, xin cho con biết vâng giữ Lời Chúa dạy, khiêm cung đầu phục Chúa mỗi ngày để được Chúa yêu và bày tỏ cho cho con hiểu biết Chúa ngày càng hơn.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top