Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2016

E-xơ-ra 6:1-12
Tin Cậy và Phó Thác

“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi Thiên 37:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi gặp khó khăn trong việc xây dựng Đền Thờ và vách thành Giê-ru-sa-lem, lãnh đạo và dân chúng đã làm gì? Kết quả ra sao? Khi gặp khó khăn, trở ngại chúng ta thường nghĩ đến việc nhờ cậy ai trước tiên? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì?

Khi nhận được kết quả giải quyết tuyệt vời khi Đức Chúa Trời dùng Vua Đa-ri-út ra lệnh cho Tổng đốc Tạt-tê-nai và chính quyền bên kia sông qua chiếu chỉ của vua, có lẽ những người hồi hương đang xây cất Đền Thờ Đức Chúa Trời rất ngạc nhiên. Không những họ được dễ dàng trong việc xây dựng không bị bất kỳ một ai cản trở, mà còn được cung ứng đầy đủ mọi nhu cầu, lương thực để hoàn tất công trình và có thể dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời nữa. Dân Chúa nhận biết rằng chính họ không làm gì khác hơn là chỉ bày tỏ đức tin nơi Chúa và trình bày sự việc cách trung thực mà thôi, rồi họ yên lặng chờ đợi Chúa giải quyết nan đề vượt khỏi tầm tay của họ. Họ không tự mình tìm cách xoay xở, và cũng không bạo động, chống đối, nhưng tin cậy và phó thác cho Đức Chúa Trời cách trọn vẹn như Lời Chúa dạy trong Thi Thiên 37:5: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.”

Nhiều lúc trong cuộc sống, hoặc ngay cả trong sự phục vụ Chúa, khi gặp những khó khăn, trở ngại, chúng ta thường tìm mọi cách nhờ cậy đầu này, đầu kia, có khi chấp nhận dùng những phương cách của người đời là lo lót tiền bạc nữa! Thế nhưng lại thường thấy một nghịch lý là trong lúc thực tế chúng ta đang nhờ cậy con người và các thế lực đời này, mà nếu mọi việc được giải quyết thì lại cảm tạ Chúa, còn sự việc tiếp tục bế tắc thì oán trách Chúa, nghi ngờ quyền năng của Ngài! Cuộc sống trên đất và sự phục vụ Chúa của chúng ta không thể tránh khỏi những trở ngại, khó khăn trong nhiều phương diện. Đặc biệt là những sự tấn công từ “chủ quyền, thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Cuộc chiến thuộc linh là một cuộc chiến dai dẳng, chúng ta chỉ là những con người tội lỗi, yếu đuối không thể nào chống lại ma quỷ và các thế lực của nó, vì vậy cách duy nhất để chống trả với sự tấn công của ma quỷ không phải là dùng sức mình hay nhờ cậy thế lực của con người, nhưng chỉ duy nhất nhờ vào sức của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, để chiến đấu và chiến thắng. Hãy tin cậy và phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm thành ý định Ngài trên đời sống chúng ta.

Có khi nào bạn giải quyết khó khăn bằng cách lo lót tiền bạc không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con thiếu đức tin nơi quyền năng Chúa nên đã giải quyết nan đề theo cách con người. Xin Chúa ban thêm đức tin cho con để con tin cậy và phó thác trọn vẹn mọi đường lối con cho Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 56-57.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top