Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2016

Ma-thi-ơ 17:24-27
Trách Nhiệm Đối Với Luật Pháp

“Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn” (Ma-thi-ơ 5:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người thu thuế hỏi Sứ đồ Phi-e-rơ điều gì? Chúa Giê-xu phản ứng thế nào trước trách nhiệm đóng thuế? Bạn có chu toàn trách nhiệm với luật pháp không?

Theo luật pháp Do Thái thì mọi người nam trên 20 tuổi hằng năm phải đóng thuế Đền Thờ để có chi phí bảo trì và phục vụ (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13, 38:26). Đây là một niềm tự hào dân tộc của người Do Thái.

Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ vừa đến thành Ca-bê-na-um thì những người thu thuế liền hỏi họ ngay về “trách nhiệm đóng thuế” này của Chúa Giê-xu (câu 24). Có thể họ đã từng nghe về những điều Ngài làm và họ muốn thử xem Ngài có thực thi luật pháp Do Thái không?

Sứ đồ Phi-e-rơ lại là người mau miệng nhất, ông trả lời câu hỏi của họ trong khi chính ông cũng chưa chắc về điều mình nói (câu 25). Câu hỏi và trả lời của Chúa dành cho Sứ đồ Phi-e-rơ thật ra nhằm mục đích nhấn mạnh vương quyền của Ngài. Các con trai của vua thì không cần phải đóng thuế cho nên Chúa muốn khẳng định Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài có quyền không đóng thuế, nhưng để tránh gây cớ vấp phạm Chúa Giê-xu sẵn sàng đóng thuế để làm trọn trách nhiệm đối với luật pháp.

Theo nguyên văn thì câu nói của Chúa Giê-xu phán với Sứ đồ Phi-e-rơ có ý là “chúng ta nên nộp thuế để khỏi làm gương xấu cho kẻ khác, khỏi làm cho người ta vấp phạm” (câu 27). Chúa bảo Sứ đồ Phi-e-rơ đi câu cá để lấy tiền nộp thuế cho thấy sự chu cấp của Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Câu chuyện này chỉ được Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi lại, có lẽ vì Sứ đồ Ma-thi-ơ là người thu thuế. Dù thế nào thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rõ tinh thần trách nhiệm của Chúa Giê-xu. Ngài đã để lại tấm gương của một công dân tốt, thực thi tròn trách nhiệm đối với luật pháp. Dù chúng ta là người tin Chúa, trở thành công dân thiên quốc nhưng khi chúng ta còn sống trên đất này, chúng ta cần làm trọn bổn phận của mình đối với quốc gia, dân tộc của mình. Chúng ta phải là những công dân có trách nhiệm thì qua đó Danh Chúa mới được vinh quang.

Lạy Chúa, xin dạy con không trốn tránh trách nhiệm của mình đối với luật pháp khi con còn sống trong xã hội này, mà ngược lại, xin giúp con làm trọn bổn phận của một công dân tốt.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top