Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2016


Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2016

Thi Thiên 145:14-16
Chúa Cung Ứng Nhu Cầu cho Muôn Vật

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì lý do gì? Những cụm từ “đúng th씓Chúa xòe tay ra” cho thấy Chúa đáp ứng thế nào đối với nhu cầu của chúng ta? Bạn được khích lệ gì trong cuộc sống qua bài học hôm nay?

Vua Đa-vít tiếp tục Thi Thiên 145 với lời kêu gọi dân chúng chúc tụng Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng cung ứng mọi nhu cầu cho họ. Đời sống con dân Chúa có lúc đã “sa ngã” và thất bại. Có khi họ phải “cong khom” trước những thất bại và sa ngã của mình. Họ cố gắng chống chọi với những khó khăn đó, nhưng không thể thoát khỏi những gánh nặng của cuộc đời. Trong ân sủng tuyệt vời của Chúa, Ngài đã nâng đỡ họ và giúp họ đứng lên từ những “cong khom” đó (câu 14). Con dân Chúa được giải thoát khi tìm cầu Chúa trong những hoạn nạn của họ.

Câu 15 và 16 dạy con dân Chúa biết nương cậy vào sự cung ứng của Chúa. Từ “ngửa trông” mang ý nghĩa mong chờ sự chu cấp như đứa con nhỏ trông chờ nơi cha mẹ mình. Chúa là Cha Thiên Thượng. “Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì” (câu 15). Cụm từ “đúng thì” trong câu 15 có nghĩa là Chúa cung cấp nhu cầu cho muôn vật đúng hay chính xác với nhu cầu của muôn vật. Chúa không những cung cấp nhu cầu cho con dân Ngài, nhưng cũng cho cả vạn vật nữa. Cụm từ “Chúa xòe tay ra” cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một con chim hay con thú cưng được người chủ cho ăn thức ăn trong tay của ông. Thức ăn đã có sẵn trong tay người chủ, con chim, con thú cưng chỉ đến ăn mà thôi. Khi Chúa “xòe tay ra” thì mọi loài sống được thỏa nguyện (câu 16). Chúa là Đấng biết rõ những nhu cầu và là Đấng cung ứng nhu cầu cho vạn vật.

Chúa Giê-xu cũng dạy cho các môn đệ Ngài hãy đặt lòng nương cậy vào Chúa. Chúa chỉ cho họ thấy loài chim trên trời không gieo, không gặt, cũng không thu trữ vào kho, nhưng Chúa vẫn nuôi chúng; loài hoa ngoài đồng là loài nay còn sống mai bỏ vào lò mà Chúa còn cho nó mặc đẹp; huống chi chúng ta là con cái Ngài (Ma-thi-ơ 6:24-35). Con cái Chúa phải nương cậy vào sự cung ứng của Chúa. Điều Chúa muốn chúng ta không phải là cứ chăm vào ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng phải ưu tiên tìm kiếm Chúa trước hết. Bên cạnh đó, khi Chúa cung ứng mọi nhu cầu cho chúng ta, chúng ta phải tạ ơn Chúa và tôn vinh Ngài.

Bạn có thật sự trông cậy vào sự tiếp trợ của Chúa chưa và tới mức độ nào?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cung ứng mọi nhu cầu cho đời sống con. Xin Chúa cho con luôn nương cậy vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin dạy con biết cảm tạ Chúa về những phước hạnh mà Chúa ban cho con, gia đình con và dân tộc con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top