Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2016

Công Vụ 14:1-7
Trung Tín Truyền Giảng Phúc Âm

“Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì xảy ra khi Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba tại Y-cô-ni? Tại sao hai ông vẫn cứ ở nơi đây trong một thời gian dài? Bạn học được gì nơi tinh thần truyền giáo của hai ông?

Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba tiếp tục vào nhà hội ở Y-cô-ni để giảng Phúc Âm. Kết quả có rất nhiều người Do Thái và Hy Lạp tin Chúa Giê-xu. Có lẽ hai ông nhận thấy việc vào Nhà hội rao giảng là cách tốt nhất vì có nhiều người kính sợ Chúa, thật sự tìm kiếm Chúa đang nhóm họp ở đây. Tuy nhiên, cũng có những người đơn thuần theo tôn giáo mà không mở lòng đón nhận chân lý của Chúa. Những người này đã xúi giục, đầu độc tâm trí của những người chưa tin có ác cảm với hai ông (câu 2).

Dù gặp chống đối nhưng hai đầy tớ của Chúa vẫn kiên nhẫn, bền lòng trụ lại đây một thời gian dài để khích lệ, làm vững niềm tin cho những anh chị em mới tiếp nhận Chúa và dạy đạo, cố khuyên những người chưa nhìn ra chân lý. Vẫn còn có người ăn năn quay về với Chúa là động lực thúc đẩy họ chịu khổ vì Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đã ban cho họ có năng quyền làm các dấu lạ và phép mầu để xác chứng hai ông là những sứ giả được sai đi rao giảng về ân sủng cứu chuộc của Ngài (câu 3). Trước những chứng cớ rành rành nhưng nhiều người vẫn đóng chặt cửa lòng, nên sinh ra chia rẽ giữa nhóm chống đối hai ông với những người vừa tin nhận Chúa Giê-xu (câu 4). Sự chống đối ngày càng trở nên gay gắt hơn khi những người này bắt tay với các lãnh đạo âm mưu ném đá, giết hại hai ông. Biết được tin này, Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba đã lánh sang Lít-trơ và Đẹt-bơ để tiếp tục sứ mệnh truyền rao chân lý.

Xuyên suốt lịch sử của Cơ Đốc giáo, một cuộc chiến khốc liệt và không ngưng nghỉ xảy ra giữa thế lực đen tối với những người được chọn. Chính Chúa Giê-xu đã cảnh báo trước cho các môn đệ: “Hãy nhớ lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời Ta, ắt cũng giữ lời các ngươi” (Giăng 15:20). Cầu xin Chúa cho Hội Thánh của chúng ta không có những người chỉ đơn thuần theo tôn giáo. Mỗi người trong chúng ta cần tra xét đời sống theo Chúa của mình. Môi miệng của người tin Chúa thật biết tôn cao Chúa, rao giảng Phúc Âm cho người chưa tin và khích lệ anh chị em cùng niềm tin của mình trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày.

Đời sống bạn đang thu hút người khác đến với Chúa và với nhau hay bạn đang góp phần chia rẽ Hội Thánh, làm hòn đá vấp chân những người tìm kiếm chân lý?

Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn của Ngài trong việc dùng lời nói khích lệ anh chị em con và trung tín truyền rao Phúc Âm của Ngài bất luận trong thuận cảnh hay nghịch cảnh.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top