Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2016

Công Vụ 13:44-52
Những Người Do Thái Cứng Lòng

“Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni” (câu 51).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Do Thái đã có thái độ và hành động nào đối với Phúc Âm của Chúa Giê-xu? Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã phản ứng lại sự chống đối của họ như thế nào? Bạn có ý thức trách nhiệm nào trong sự cứu rỗi của chính mình và người khác?

Trong khi hầu hết dân trong thành vui mừng họp lại để nghe Lời Chúa, tôn vinh Đạo Chúa khi biết Đức Chúa Trời cũng thương xót, ban ơn cứu rỗi và sự sống đời đời cho họ là những Dân Ngoại (câu 48), thì những người Do Thái lại chống đối lời giảng của Sứ đồ Phao-lô và phỉ báng ông. Nguyên nhân sâu xa và chính yếu ở đây là vì họ đầy lòng ganh tị (câu 45). Ganh tị là một mặc cảm thua kém người khác. Thái độ ganh tị đã làm họ mù mắt và đóng chặt cửa lòng đối với Phúc Âm đã được trình bày rõ ràng. Phản ứng của lòng ganh tị là chống đối và phỉ báng để hạ bệ đối tượng xứng đáng hơn mình. Họ đã hành động một cách tiểu nhân; kích động các phụ nữ sùng đạo Do Thái thuộc giới thượng lưu và những lãnh đạo trong thành phố, xúi giục họ bắt bớ và đuổi hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ (câu 50). Ngày nay chúng ta hãy cầu xin Chúa tra xét lòng mình xem có sự ganh tị nào khiến chúng ta không nhìn đúng chân lý và có những hành động thấp hèn chăng!

Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba hết lòng mong muốn những người Do Thái nhận được ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, hai ông đã ưu tiên giảng Phúc âm cho họ với tình yêu dành cho đồng bào của mình. Chính Đức Chúa Trời cũng đã chọn dân tộc Ít-ra-ên để mọi dân trên đất được phước (Sáng Thế Ký 12:3). Tuy nhiên, những người Do Thái này đã cứng lòng từ khước Chúa Giê-xu, từ khước sự sống đời đời đã được ban cho; và dĩ nhiên, họ cũng đánh mất cơ hội làm ánh sáng cho các dân (câu 46-47). Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba đành phải làm theo lời dạy của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 9:5, phủi bụi nơi chân để phản đối họ rồi đi đến thành Y-cô-ni. Phủi bụi dưới chân mình là một dấu hiệu rửa sạch khỏi sự ô uế của những người không tin kính Chúa. Việc này ám chỉ họ không chịu trách nhiệm về linh hồn của những người Do Thái cứng lòng này.

Chúa muốn chúng ta quan tâm đến linh hồn của người khác, trung tín trình bày Phúc Âm của Ngài một cách đầy đủ và rõ ràng cho họ, nhưng Ngài không bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm về quyết định của họ. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về linh hồn của chính mình. Bạn đã quan tâm đến linh hồn của chính mình, những người thân trong gia đình và bạn bè, thân hữu mình như điều Chúa muốn chưa? Bạn có quyết định cụ thể nào hôm nay?

Cầu xin Chúa gìn giữ lòng con khỏi sự ganh tị và ban cho con một tấm lòng mềm mại tiếp nhận lời dạy dỗ của Ngài. Xin Chúa cho con trái tim của Ngài để yêu thương linh hồn những người còn lạc lối và giúp họ tin nhận Chúa Cứu Thế cho đời mình.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top