Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2016

Công Vụ 13:4-12
Thi Hành Mệnh Lệnh của Chúa

“Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Chúa Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Ba-na-ba và Sau-lơ đã thi hành mệnh lệnh Chúa như thế nào và tại sao họ làm như thế? Phân đoạn này cho biết điều quan trọng nào một giáo sĩ phải có? Bạn được Chúa kêu gọi truyền giáo ở nơi đâu và bạn đã thực hiện như thế nào?

Từ An-ti-ốt, là nơi Sứ đồ Phao-lô đã xuất phát chuyến truyền giáo đầu tiên, sau khi biết rõ Chúa Thánh Linh sai phái hai ông Ba-na-ba và Sau-lơ đi truyền giáo cho cánh đồng Dân Ngoại rộng lớn qua sự xác nhận của Hội Thánh tại An-ti-ốt (câu 2), hai ông đã thi hành mệnh lệnh của Chúa một cách sẵn lòng và tức thì. Họ đi xuống Sê-lơ-xi, một hải cảng của thành An-ti-ốt để đi đến đảo Chíp-rơ, một hòn đảo nằm ở Địa Trung Hải có nhiều người Do Thái sinh sống và cũng là quê hương của ông Ba-na-na. Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, hai ông đã đi đến một nơi quen thuộc. Trước hết, họ rao giảng Phúc Âm cho người Do Thái trong các nhà hội vì họ có những nền tảng chung trong niềm tin Do Thái giáo. Và khi những người Do Thái này tin Chúa thì họ cũng sẽ trở nên những chứng nhân đắc lực cho Dân Ngoại sống nơi này.

Hai ông đã đi khắp đảo này để rao giảng Phúc Âm. Đến Ba-phô, họ gặp một thuật sĩ là tiên tri giả người Do Thái tên Ba-giê-xu. Ông này là người rất khôn xảo đang ở với Tổng đốc Sê-giút Phao-lút. Ông tìm mọi cách để ngăn trở quan tổng đốc tin Chúa Giê-xu để bảo vệ vị trí thuật sĩ lừa bịp của mình. Nhưng ông Phao-lô đầy dẫy Chúa Thánh Linh đã nhận ra và vạch trần chân tướng của hắn. Chúa Thánh Linh đã đưa tay trừng phạt hắn phải chịu cảnh mù lòa trong một thời gian. Chứng kiến sự kiện này, Tổng đốc Sê-giút Phao-lút đã tin Chúa, mở ra một con đường dễ dàng hơn cho việc rao giảng Phúc Âm. Những người chống nghịch Chúa luôn tìm cách ngăn trở người ta rao giảng và tiếp nhận Tin Lành. Cảm tạ Chúa vì năng quyền đoán xét của Chúa Thánh Linh đã bày tỏ để đưa người ta đến với Phúc Âm.

Mọi người tin nhận Chúa đều được kêu gọi làm sứ giả của Chúa cho người chưa tin tại nơi mình sinh sống và làm việc. Riêng những người được kêu gọi vào chức vụ giáo sĩ, truyền giáo cho một dân tộc khác cần phải có sự kêu gọi đặc biệt của Chúa Thánh Linh và họ cũng nhận được sự xác nhận của Hội Thánh hoặc những người đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Những người này cũng phải được trang bị, huấn luyện đặc biệt, ra đi theo sự chỉ dẫn và năng quyền của Chúa.

Chúa Thánh Linh đã khải tỏ gì với bạn trong việc thực thi đại mệnh lệnh của Chúa Giê-xu trước khi Ngài thăng thiên? Bạn đã đưa dắt những ai đến với Ngài?

Tạ ơn Chúa đã gửi các giáo sĩ đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam, rao truyền Phúc Âm để giờ đây con được biết Chúa và làm con của Ngài. Xin Chúa ban ơn và tiếp trợ mọi nhu cầu cho các giáo sĩ khắp nơi. Xin cho con, gia đình, và Hội Thánh con biết tận dụng mọi cơ hội để làm chứng nhân cho Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top