Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2016

Giê-rê-mi 1:1
Thầy Tế Lễ hay Tiên Tri?

“Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một trong các thầy tế lễ ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-rê-mi là ai? Xuất thân của ông ra sao? Ông đã được định hướng gì cho công tác phục vụ Đức Chúa Trời? Chức vụ Chúa muốn trao phó cho ông Giê-rê-mi là gì? Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì cho Ngài? Bạn đã vâng phục ra sao?

Tìm hiểu trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 29 chúng ta sẽ biết được rằng chức vụ thầy tế lễ là một chức vụ được Đức Chúa Trời chỉ định ban cho ông A-rôn và hậu tự của ông. Có thể nói đây là chức vụ “cha truyền con nối,” theo đúng như tinh thần Lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy: “Đây là điều ngươi sẽ làm đặng biệt A-rôn và con trai người riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:1). Nhiệm vụ hằng ngày của thầy tế lễ đã được quy định rất rõ trong luật pháp, đó là dâng của tế lễ, kiểm tra những người bị bệnh phong hủi, đuổi những người không tinh sạch ra khỏi trại và cho phép những người tinh sạch trở lại trại. Ngoài ra, những thầy tế lễ còn phải thực hiện những buổi lễ, coi sóc Đền Thờ và giảng dạy luật pháp.

Trong lời mở đầu của sách tiên tri Giê-rê-mi, có lời giới thiệu về ông Giê-rê-mi như sau: Ông Giê-rê-mi là con trai của Thầy Tế lễ Hinh-kia, sinh sống ở vùng đất A-na-tốt, thuộc xứ Bên-gia-min. Tại sao lại có lời giới thiệu này? Phải chăng điều này đơn giản chỉ muốn nói đến xuất thân của Tiên tri Giê-rê-mi? Trước tiên, chúng ta được biết rằng A-na-tốt là một trong bốn thành của người Lê-vi nằm trên phần lãnh thổ của người Bên-gia-min. Và đây cũng là nơi sống tập trung của các thầy tế lễ. Vậy thì theo luật định của Đức Chúa Trời, khi đến tuổi quy định, ông Giê-rê-mi sẽ trở nên một thầy tế lễ giống như Thầy Tế lễ Hinh-kia. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết về một Tiên tri Giê-rê-mi, chứ không phải Thầy Tế lễ Giê-rê-mi theo như luật định hay phiên thứ. Như vậy, rõ ràng Đức Chúa Trời đã chủ động kêu gọi ông Giê-rê-mi vào chức vụ của một tiên tri để thực hiện công tác theo ý muốn của Ngài.

Chúng ta cũng như thế. Chúng ta không thể phục vụ Chúa theo lối mòn, theo định hướng của con người, hay theo sự lựa chọn của sở thích cá nhân. Nhưng chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn có sự kêu gọi và chương trình dành riêng cho mỗi đời sống chúng ta để hầu việc Ngài cũng như Ngài đã làm những điều đó cho Tiên tri Giê-rê-mi. Điều quan trọng ở đây là chúng ta có quyết tâm vâng phục hoàn toàn sự chỉ dẫn và xếp đặt từ Đức Chúa Trời như Tiên tri Giê-rê-mi đã làm để trở nên một “đồ dùng” theo ý Ngài muốn hay không?

Công tác phục vụ Chúa mà chúng ta đang thực hiện mỗi ngày có phải là điều Chúa muốn hay là điều chúng ta lựa chọn theo sở thích của riêng mình?

Lạy Chúa! Con ước ao nhận được sự kêu gọi của Ngài để bước vào công tác phục vụ Chúa. Nguyện mỗi công tác mà con đang làm luôn là điều Ngài muốn con thực hiện.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top