Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2016

Giăng 9:6-7
Tin Cậy Vâng Lời

“Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chữa lành cho người khiếm thị bằng cách nào? Tại sao Chúa bảo anh đi và rửa ở ao Si-lô-ê? Người khiếm thị làm gì sau khi nghe Chúa phán? Điều gì khiến cho quyền năng của Chúa xảy ra? Chúng ta học được gì về sự tin cậy vâng lời?

Sau khi nói xong câu “Ta là sự sáng của thế gian,” Chúa Giê-xu nhổ nước bọt xuống đất, hòa thành bùn và thoa vào mắt người khiếm thị, rồi Ngài bảo người này hãy đi đến ao Si-lô-ê mà rửa. Chúa đã chữa cho người mù bẩm sinh bằng một phương thức khá kỳ lạ đối với chúng ta ngày nay, nhưng vào thời đó người ta tin rằng nước bọt có khả năng chữa được nhiều bệnh. Người khiếm thị vâng lời Chúa đi đến ao và rửa, khi trở về thì mắt liền thấy được rõ ràng. Chúng ta thấy rõ ở đây một hình ảnh về đức tin tuyệt vời. Chúa bảo hãy đi rửa và anh liền đi không thắc mắc. Chúa bảo đến ao Si-lô-ê thì anh đến đúng địa điểm Chúa dặn. Anh làm theo Lời Chúa không đắn đo suy nghĩ, không nghi ngờ hay lý luận. Rõ ràng người khiếm thị có đức tin rất lớn và anh vâng lời Chúa tuyệt đối. Chúa Giê-xu hòa nước bọt với bụi đất xức mắt, người mù đi và rửa. Không phải nước bọt là vị thuốc đặc biệt, cũng chẳng phải bụi đất có tác dụng lạ lùng, cũng không phải nước ao Si-lô-ê có chất hóa học nào đó làm cho sáng mắt, nhưng chính là đức tin và sự vâng lời của người khiếm thị khiến cho phép lạ xảy ra.

Chúng ta thấy phần lớn những phép lạ chữa lành của Chúa đều được Chúa xác nhận đức tin của người bệnh đã cứu họ. Chúa là Đấng toàn năng, nhưng Ngài muốn chúng ta tin cậy vâng lời thì phép lạ mới xảy ra. “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Quyền năng của Chúa vẫn y nguyên cho đến đời đời tuy nhiên chúng ta sẽ không thể nào kinh nghiệm quyền năng Chúa nếu không tin cậy vâng lời. Chúa đã ban Lời Ngài cho chúng ta để ai nấy có thể đọc, học, và nghe giảng Lời Chúa luôn luôn; vô vàn lời hứa của Chúa với chúng ta trong Kinh Thánh, Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ làm thành mọi điều Ngài phán hứa cho những ai bằng lòng bước đi với Chúa trong sự tin cậy vâng lời. Khi chúng ta không nhận được lời hứa của Chúa, việc đầu tiên cần phải xem xét lại là đức tin của chúng ta thể nào, lòng tin cậy của chúng ta có gì trục trặc không. Coi chừng chính lòng vô tín và nghi ngờ của chúng ta ngăn trở quyền năng của Chúa thể hiện.

Có điều nào trong bạn ngăn trở quyền năng của Chúa không?

Cảm tạ Chúa về đức tin lớn và sự vâng lời tuyệt đối của người khiếm thị đã nhắc nhở con rất nhiều. Xin cho con vững tin vào lời hứa của Chúa và sống trong sự vâng lời Chúa luôn luôn.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-líp 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top