Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2016

E-xơ-ra 5:1-3
Tiên Tri Thật của Đức Chúa Trời

“Người nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi” (I Cô-rinh-tô 14:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo A-ghê 1:1 và Xa-cha-ri 1:1 thì bối cảnh của chương 5 thuộc về thời điểm nào? Hai Tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri đã vâng lời Chúa làm gì với người Giu-đa hồi hương? Kết quả ra sao? Ngoài việc kêu gọi, hai vị tiên tri còn làm gì cùng với dân Chúa? Những câu này cho biết một tiên tri thật thì có những đặc điểm nào?

Theo A-ghê 1:1 và Xa-cha-ri 1:1 thì bối cảnh của chương 5 thuộc thời điểm năm thứ nhì đời Vua Đa-ri-út (4:24). Hai câu đầu tiên ghi lại sự kêu gọi tái thiết Đền thờ sau hơn mười năm đình trệ. Trong khoảng thời gian đó, những người hồi hương bị sa sút tinh thần, sợ hãi và ngã lòng nên họ trở về lo xây dựng nhà riêng của mình, còn Nhà Đức Chúa Trời vẫn còn hoang vu. Đức Chúa Trời biết rõ tâm trạng của dân chúng, Ngài biết họ đang mệt mỏi, nao sờn khi đối diện với sự tấn công của những người chống đối, nên đến thời điểm của Chúa, Ngài đã dùng Tiên tri A-ghê và Tiên tri Xa-cha-ri nói tiên tri cho những người Do Thái hồi hương để cảnh cáo họ, đồng thời cũng nhắc nhở, khích lệ và giục lòng họ nóng cháy trở lại, chỗi dậy tiếp tục xây cất Đền Thờ của Đức Giê-hô-va với sự giúp đỡ của các tiên tri này.

Lời kêu gọi của hai vị tiên tri cho chúng ta thấy những đặc điểm của một tiên tri thật của Đức Chúa Trời ngày trước cũng như ngày nay. Tiên tri là người công bố Lời Chúa, vì vậy yêu cầu đầu tiên là họ phải nói tiên tri nhân danh Đức Chúa Trời (câu 1), có nghĩa là công bố Lời Chúa chứ không phải nói theo ý riêng của mình; nói điều Đức Chúa Trời muốn nói chứ không phải nói điều mọi người thích nghe; phục vụ vì Chúa chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Nội dung những lời tiên tri phải có mục đích cho mọi người thấy được tội lỗi (A-ghê 1). Tuy nhiên, không phải để kết án mà lời tiên tri cần phải khích lệ lòng con dân Chúa nóng cháy, vực những người ngã lòng dậy, giúp những người phạm tội ăn năn, khiến cho ai nấy đứng lên phục vụ Chúa. Một điều đặc biệt chúng ta thấy trong câu 2 là công việc khởi xây cất Đền Thờ Đức Chúa Trời của người Do Thái “có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ.” Họ không kêu gọi suông mà sẵn sàng dấn thân vào công việc của Đức Chúa Trời cùng với dân chúng nữa. Sứ đồ Phao-lô đã giúp con dân Chúa phân biệt tiên tri thật: “Còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi” (I Cô-rinh-tô 14:3). Ngày nay, Chúa dùng mỗi chúng ta để công bố Lời Chúa đến cho đồng bào, hãy là một “tiên tri thật” cho Đức Chúa Trời.

Bạn đang công bố Lời Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con luôn gắn bó với Lời Chúa và hết lòng rao truyền Lời Chúa với tinh thần gây dựng, khích lệ, và an ủi lẫn nhau hầu cho Hội Thánh được phục hưng và phát triển.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-líp 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top