Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2016

E-xơ-ra 4:6-23
Sự Dối Trá của Kẻ Thù

“Các ngươi bởi cha mình, là ma quỷ, mà sinh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả sách E-xơ-ra tổng hợp ba bức thư tố cáo này với mục đích gì? Nội dung bức thư thứ ba nói lên bản chất nào của những người chống đối? Ngày nay ma quỷ sử dụng chiến thuật dối trá này trong Hội Thánh như thế nào?

Trước giả E-xơ-ra tóm tắt những sự chống đối của kẻ thù nghịch bằng cách tổng hợp ba bức thư tố cáo qua nhiều giai đoạn để cho thấy sự tấn công dai dẳng và sự dối trá của kẻ thù của người Do Thái, nên chúng ta thấy phần này không xếp theo thứ tự thời gian. Bức thư tố cáo thứ nhất viết vào lúc Vua A-suê-ru (tức Vua Xét-xe) vừa lên ngôi. Thư tố cáo thứ hai viết vào thời Vua Ạt-ta-xét-xe Đệ Nhất. Và thư tố cáo thứ ba do Tể tướng Ê-hum và Thư ký Sim-sai cùng viết gửi cho Vua Ạt-ta-xét-xe liên quan đến việc xây sửa lại vách thành Giê-ru-sa-lem. Nội dung gồm những lời vu cáo người Giu-đa là dân phản nghịch, hung ác (câu 12); vách thành xây lại chắc chắn là hiểm họa cho vua (câu 13); thành này xưa kia là thành phản nghịch nhiều đời (câu 15); vua sẽ mất quyền lợi vì vách thành xây xong thì dân chúng sẽ không phục tùng vua nữa và nhiều tỉnh khác bên kia sông cũng hùa theo mà phản nghịch vua (câu 16). Tất cả những điều nêu ra trong bức thư tố cáo đều là những lời dối trá. Kẻ thù nghịch đã nịnh bợ vua (câu 14) và thổi phồng những hiểm họa khiến vua lo sợ cho sự an toàn của quốc gia và địa vị của mình. Nhận được thư tố cáo, Vua Ạt-ta-xét-xe ra lệnh tra cứu và thấy lịch sử ghi lại có nhiều vị vua hùng mạnh từng cai trị trên một quốc gia rộng lớn trước đây, nên vua lo sợ tình hình bất ổn xảy ra tại các tỉnh bên kia sông, vì vậy vua ra lệnh ngăn cấm việc xây lại vách thành khiến cho công việc tái thiết hoàn toàn bị đình trệ.

Công việc Chúa luôn bị ma quỷ đứng phía sau tấn công. Ma quỷ là vốn là kẻ nói dối và cha của sự nói dối, nên chiến thuật tấn công bằng sự dối trá, vu khống vẫn còn được chúng sử dụng ngày nay. Che giấu sự thật, nói quá sự thật, nói lấp lửng nửa sự thật để đánh lừa người khác, sống giả hình… là rơi vào bẫy lừa dối của ma quỷ làm cho ngưng trệ sự phát triển của Hội Thánh. Là con của Đấng Chân Thật, chúng ta hãy sống chân thật theo Lời Chúa dạy, cảnh giác trước sự lừa dối của ma quỷ để không làm ảnh hưởng đến công việc Chúa.

Làm thế nào để sống chân thật theo Lời Chúa dạy?

Lạy Chúa, xin cho con luôn học và làm theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, quyết sống chân thật, tránh xa sự dối trá để chính con không làm ảnh hưởng đến công việc Chúa.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top