Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016

Thi Thiên 144:3-11
Xin Chúa Giải Cứu Con

“Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Bảo hộ tôi khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi” (Thi Thiên 59:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít có thái độ nào khi cầu nguyện? Ông xin Chúa điều gì? Ông tin vào sự giải cứu của Chúa như thế nào? Noi gương Vua Đa-vít, bạn làm gì cho Chúa?

Sau lời chúc tụng Chúa (câu 1, 2), Vua Đa-vít cầu nguyện xin Chúa giải cứu ông (câu 3-11). Ông bắt đầu lời cầu xin của mình với lời lẽ khiêm nhu và quy phục trước Chúa. Ông nhận biết chính bản thân ông và cả loài người thật quá bé nhỏ, không đáng chi trước Chúa. Đời sống con người của ông chỉ “như bóng bay qua.” Càng thấy mình nhỏ bé bao nhiêu thì Vua Đa-vít càng thấy ân sủng Chúa dành cho ông lớn lao bấy nhiêu. Nhưng thật tuyệt vời vì dù ông nhỏ bé thế nào, Chúa vẫn luôn đoái đến ông (câu 3, 4).

Vua Đa-vít thiết tha cầu xin sự giải cứu từ Chúa. Ông trình bày với Chúa rõ ràng, rành mạch, xin Chúa đánh bại kẻ thù của ông, “làm tản lạc kẻ thù nghịch, làm chúng lạc đường” (câu 6). Ông xin Chúa “Vớt ông lên khỏi nước sâu, khỏi tay kẻ ngoại bang” (câu 7). Ông nhận biết rõ kẻ thù ông là “dối gạt” và “láo xược.” Những người ác dường như luôn thắng thế và dìm ông xuống vực sâu của cuộc đời. Ông không tự mình thắng được người ác, nhưng ông tin Chúa là Đấng oai quyền, có quyền trên cả tầng trời, phá tan đồi núi, sẽ giải cứu ông.

Vì sao Vua Đa-vít lại hát một bài ca mới cho Chúa (câu 9)? Vì ông tin chắc vào sự giải cứu của Ngài. Đức tin ông đặt vững vàng nơi Chúa và ông tin rằng Chúa sẽ cho ông một phước hạnh mới, một kinh nghiệm mới trong sự giải cứu của Chúa. Miệng người ác buông lời dối trá, tay chúng làm việc láo xược (câu 8) nhưng miệng Vua Đa-vít thì ca ngợi Chúa và tay ông sẽ cầm đàn mà chúc tụng Ngài (câu 9). Chúa Giê-xu đã phán cùng môn đệ về sức mạnh của đức tin rằng: “Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời” (Lu-ca 17:6). Vua Đa-vít tin chắc rằng Chúa sẽ giải cứu ông và ông “sẽ hát xướng cho Chúa một bài ca mới.”

Mỗi người chúng ta đều có giá trị trước Chúa. Ngài luôn đoái đến từng người một. Chúng ta có giá trị lớn đến nỗi Chúa chết trên cây thập tự vì yêu chúng ta. Vua Đa-vít đã nêu gương tốt cho chúng ta khi ông đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa. Chúa đáng để chúng ta hát cho Ngài một bài ca mới vì không những Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi khó khăn hiện tại, nhưng Ngài còn giải cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời trong tương lai.

Bạn có thật sự tin vào sự giải cứu của Chúa không?

Kính lạy Chúa thành tín và công bình, xin thương xót và tha tội cho con vì nhiều lúc con thiếu lòng tin cậy nơi Ngài trong hoàn cảnh khó khăn. Xin cho con luôn hướng về Ngài, tin cậy và kêu cầu cùng Ngài vì Ngài luôn lắng nghe con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top