Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2016

Lu-ca 21:8-19
Nhịn Nhục Để Giữ Linh Hồn

“Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu báo trước về những dấu hiệu của ngày Chúa trở lại như thế nào? Theo bạn, những điều này có ứng nghiệm chưa? Lời Chúa khích lệ những người theo Chúa ra sao? Bạn có nhịn nhục đủ trước những khó khăn phải chịu vì Danh Chúa không?

Cả ba sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca đều ghi lại việc Chúa Giê-xu báo trước những dấu hiệu của ngày Chúa tái lâm (Ma-thi-ơ 24; Mác 13; và Lu-ca 21). Những điều này rất quan trọng để cảnh tỉnh con dân Chúa trong những ngày sau rốt. Khi nói đến những dấu hiệu của ngày cuối cùng, Chúa Giê-xu luôn kèm theo những lời nhắc nhở như “Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ” (câu 8), “hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thể nào” (câu 14) và phải “nhịn nhục” (câu 19). Chúa muốn các môn đệ ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay đừng bối rối hay lo sợ khi thấy những dấu hiệu đó. Nhưng ngược lại, phải nhịn nhục tức là giữ mình vì biết rằng Chúa luôn ở cùng những người trung tín giữ đức tin mình nơi Ngài.

Sau hàng loạt những dấu hiệu nhắc nhở về ngày tận thế, Chúa khẳng định rằng dù những điều đó xảy ra thì sự cuối cùng cũng chưa đến liền đâu (câu 9) nhưng cho đến khi nào “Tin Lành này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất… Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Điều này cũng nhắc nhở về trách nhiệm rao báo Tin Lành của mỗi Cơ Đốc nhân.

Chúng ta thấy nhiều dấu hiệu mà Chúa Giê-xu báo trước đã và đang lần lượt ứng nghiệm. Khi nhìn thấy những sự kiện đang xảy ra trên thế giới chúng ta biết rằng mình đang ở trong thời kỳ sau rốt và ngày Chúa đến không xa. Nhận biết điều đó vừa giúp chúng ta thêm hy vọng và trông cậy Chúa trở lại vừa nhắc nhở chúng ta phải nhịn nhục chịu đựng những bắt bớ, thử thách và khó khăn sẽ xảy đến. Dù vậy, chúng ta được khích lệ vô cùng bởi lời hứa của Chúa rằng “một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu” (câu 18).

Bạn có sẵn sàng nhịn nhục chịu khổ vì Danh Chúa để giữ lấy linh hồn mình khi Chúa trở lại không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn vững tin nơi Ngài cho dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào. Xin ban cho con năng lực để nhịn nhục chịu đựng cho đến ngày gặp Chúa.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top