Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2016

Sáng Thế Ký 26:12-22
Nhịn Nhục Để Giữ Hòa Khí

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Y-sác đối diện với vấn đề gì trong cuộc sống? Thái độ và hành động của ông như thế nào? Chúng ta học được gì từ cách hành xử của ông Y-sác?

Ông Y-sác đã thừa hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho cha mình là ông Áp-ra-ham nên luôn được Chúa ban phước (câu 12). Ông trở nên thịnh vượng trong xứ của người Phi-li-tin cho nên họ đem lòng ganh tị. Từ sự ganh ghét đó mà họ lấp hết các giếng do đầy tớ ông Áp-ra-ham đã đào trước kia.

Giếng là nguồn cung cấp nước chính cho bầy gia súc thời bấy giờ cho nên với hành động “xấu” của người Phi-li-tin khiến ông Y-sác phải tìm cách khác để giữ cho bầy gia súc mình được an toàn. Ông không hề chống cự hay tranh giành với họ. Thậm chí khi vua người Phi-li-tin yêu cầu ông rời khỏi vùng đất của họ thì ông cũng vui vẻ ra đi, không một lời than trách.

Tuy nhiên, dù đã dời đi chỗ khác, người Phi-li-tin vẫn “ăn hiếp” ông Y-sác bằng cách tiếp tục lấp các giếng khác mà đầy tớ ông Y-sác đã đào. Ông vẫn không hề phản kháng mà cứ nhịn nhục và kiên nhẫn dời đến chỗ khác nữa để đào giếng. Cuối cùng, người Phi-li-tin mới chịu để yên cho ông Y-sác, thôi tranh giành với ông. Ông tin rằng chính Đức Chúa Trời đã ban cho ông một nơi rộng rãi đủ chỗ cho trại cùng bầy chiên và bầy gia súc của ông để ông tiếp tục được hưng thịnh.

Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy hình ảnh của một Y-sác thật khiêm tốn, nhịn nhục và luôn muốn giữ hòa khí. Trên thực tế, ông có quyền tranh cãi để giành lại các giếng của cha mình, nhưng chúng ta thấy rõ tinh thần nhịn nhục của ông dù bị người Phi-li-tin ức hiếp nhiều lần. Kết quả của sự nhịn nhục là ông đã được Đức Chúa Trời bù đắp và ông lại tiếp tục kinh nghiệm sự thành tín của Ngài trên cuộc đời mình.

Trong cuộc sống, chắc chắn có lúc chúng ta phải chịu sự ức hiếp, vu oan và tranh cạnh. Nhưng hãy học theo gương ông Y-sác trong tinh thần nhịn nhục để giữ sự hòa thuận và biết rằng Đức Chúa Trời luôn bênh vực người công bình (Thi Thiên 140:12). Nhịn nhục cũng là bông trái Thánh Linh mà mỗi Cơ Đốc nhân cần phải có trong đời sống thường nhật.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong tinh thần nhịn nhục với mọi người dù hoàn cảnh có như thế nào để qua đó Danh Chúa được vinh quang.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 64.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top