Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2016

Thi Thiên 144:1-2
Chúc Tụng Chúa

“Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi” (Thi Thiên 18:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ đặc ân Chúa ban cho ông như thế nào? Cụm từ “Chúa là sự nhân từ tôi” (câu 2) nói lên điều gì? Bạn thường ca tụng Chúa về những điều gì?

Hai câu mở đầu trong Thi Thiên 144 là lời cầu nguyện “Ca Tụng Chúa” của Vua Đa-vít dâng lên Đức Chúa Trời. Ông nhìn lại những thăng trầm của cuộc đời và dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu sắc. Ông ca tụng Chúa vì những đặc ân sau:

Chúa là Đấng bảo vệ ông. Ông dùng những lời bày tỏ sự bảo vệ của Chúa như Chúa “là hòn đá tôi,” “đồn lũy tôi,” “nơi ẩn náu cao của tôi” “là cái khiên tôi,” và cuối cùng ông viết Chúa là “nơi tôi nương náu.” Những nhóm từ trên nói lên Chúa là Đấng bảo vệ con cái Ngài cả khi nguy nan như ngoài chiến trận cũng như khi an nghỉ nơi đồn lũy. Bất cứ nơi nào Chúa cũng luôn bảo vệ con dân Ngài. Vua Đa-vít từng kinh nghiệm sự bảo vệ của Chúa: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4). Hơn thế nữa, ông chúc tụng Chúa vì Ngài cũng là “Đấng giải cứu tôi” trong những hoàn cảnh lâm nguy. Trong Chúa, ông có sự bình an trọn vẹn vì tin rằng Chúa luôn bảo vệ và giải cứu ông.

Chúa là Đấng rèn luyện ông. Chúa “dạy” ông đánh giặc, “tập” từng ngón tay ông tranh chiến. Chúa đã dạy từng chi tiết nhỏ để ông trưởng thành trong Chúa. Khi ông làm vua, Chúa vẫn theo ông, dạy dỗ ông. Vua Đa-vít trải qua vô vàn khó khăn khi lãnh đạo dân Chúa nhưng chính Chúa “bắt dân tôi phục dưới tôi” (câu 2). Sau khi Vua Sau-lơ qua đời, cuộc tranh chiến xảy ra trong vòng các bộ tộc Ít-ra-ên. Chính Chúa là Đấng bắt các dân phục dưới sự lãnh đạo của ông (II Sa-mu-ên 2:8-31; 3:6-21). Sự thành công của Vua Đa-vít không dựa vào sự khôn ngoan, tài ba của mình, nhưng ông nương cậy nơi Chúa. Chúa chính là Đấng đã đào tạo và cho ông trở nên vị vua tài ba cho dân tộc ông.

Khi Vua Đa-vít chúc tụng Chúa là “Đức Giê-hô-va” (câu 1) ông đã bày tỏ Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng đã ban nhiều đặc ân trên đời sống ông. Nhưng khi viết Chúa là “sự nhân từ tôi” (câu 2) ông bày tỏ mối tương giao mật thiết với Chúa. Cụm từ “Ngài là sự nhân từ tôi” cũng được dịch là “Đức Chúa Trời yêu thương của con” (Bản Dịch Mới 2002). Vua Đa-vít đã chúc tụng một Đức Chúa Trời toàn năng và cũng chính Đức Chúa Trời của tình yêu.

Cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng cần có những điểm dừng để ôn lại những phước hạnh Chúa đã ban cho Hội Thánh, gia đình và bản thân chúng ta. Đức Giê-hô-va quyền năng và cũng chính là Chúa Cứu Thế yêu thương bạn, hãy ca tụng Ngài. Bạn có trải nghiệm về sự bảo vệ, thử luyện của Chúa chưa? Bạn có hạ mình để chúc tụng Đức Chúa Trời chưa?

Kính lạy Chúa là Đức Giê-hô-va quyền năng và yêu thương của con, xin cho con luôn hướng về Ngài, tin cậy và ca tụng Chúa suốt cuộc đời con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 63.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top