Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2016


Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2016

II Phi-e-rơ 3:11-15
Chúa Kiên Nhẫn Chờ Đợi

“Phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em” (câu 15a),

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết muôn vật sẽ thế nào trong ngày sau rốt? Ông khuyên các tín hữu phải làm gì? Mục đích Chúa chưa trở lại là gì? Bạn có đang kiên nhẫn khi nói về Chúa với thân hữu không?

Chương 3 của sách Phi-e-rơ thứ hai này nói nhiều đến ngày sau rốt và sự trở lại của Chúa Giê-xu. Niềm hy vọng cao quý nhất của Cơ Đốc nhân là mong chờ ngày Chúa trở lại để tiếp đón chúng ta. Trong phân đoạn Kinh Thánh này Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta hai điều chính:

1) Trong sự mong đợi Chúa trở lại, chúng ta phải cẩn thận với nếp sống hằng ngày của mình, phải nên thánh, tin kính, và không chỗ trách được để khi gặp Chúa, chúng ta không hổ thẹn (câu 11-14). Việc Chúa trở lại là chắc chắn nhưng không ai biết được ngày và giờ chính xác, ngoài một mình Cha (Ma-thi-ơ 24:36). Do đó, chúng ta hãy luôn sống trong tinh thần sẵn sàng chờ đợi để gặp Chúa bất cứ lúc nào.

2) Chúng ta cần nhận biết rõ là Đức Chúa Trời đã nhịn nhục chờ đợi con người ăn năn vì Ngài quá yêu thế gian và không muốn một ai chết mất. Câu 9 nhấn mạnh rằng: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài…, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất,..” Điều này một lần nữa nhắc chúng ta nhớ về sự trì hoãn của Chúa là do Ngài nhịn nhục, chứ không phải do Ngài thất tín. Ngoài ra, Sứ đồ Phi-e-rơ còn đề cập đến Sứ đồ Phao-lô như một tấm gương trong việc tìm đủ cách để rao giảng Tin Lành cho mọi người, và viết thư là một trong những cách đó (câu 15b).

Đức Chúa Trời đã nhịn nhục để cứu chuộc chúng ta thì chúng ta cũng phải nhịn nhục đối với tội nhân hầu giúp họ đến với Chúa. Khi chúng ta ra đi làm chứng về Chúa, có đôi khi chúng ta sẽ gặp chống đối khiến chúng ta dễ nản lòng. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa đã lấy lòng nhịn nhục đối với chúng ta để chúng ta có cơ hội nhận lấy sự cứu rỗi thì bây giờ, đối với những người chưa biết Chúa, chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn, nhịn nhục, chịu đựng họ để họ cũng sẽ có cơ hội tin nhận Chúa.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã kiên nhẫn với con. Xin Chúa giúp con cũng biết kiên nhẫn đối với người khác để đem họ về với Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 61.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top