Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016

Công Vụ 12:1-19a
Sự Giải Cứu Kỳ Diệu

“Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở trong hoàn cảnh nào? Chúa đã giải cứu ông ra sao? Tại sao các môn đệ không tin lời của con đòi Rô-đơ? Bạn học được gì về đức tin trong sự cầu nguyện và sự đáp lời của Chúa?

Bối cảnh của sự kiện này là một bức tranh tang tóc trong Hội Thánh của Chúa. Vua Hê-rốt tàn bạo ra tay bức hại một số tín hữu, chem. Sứ đồ Gia-cơ. Khi thấy những người Do Thái hài lòng,Vua Hê-rốt tiếp tục bắt Sứ đồ Phi-e-rơ bỏ vào ngục, cử bốn đội lính ngày đêm canh phòng cẩn mật, định sau Lễ Vượt Qua sẽ đem ra xét xử và giết trước dân chúng.

Hội Thánh đã khẩn thiết cầu xin Chúa giải cứu Sứ đồ Phi-e-rơ (câu 5). Rồi trong đêm, một thiên sứ của Chúa đã xuất hiện chói lòa trong ngục tối, xiềng xích bị bẻ gãy. Ông Phi-e-rơ đi ra khỏi tầm mắt của các toán lính gác ở hai vọng canh. Sự giải cứu kỳ diệu đến nỗi ông Phi-e-rơ cũng nghĩ rằng đây là khải tượng mà thôi. Cho đến khi thiên sứ đưa ông ra khỏi cổng sắt, vào thành phố thì ông mới nhận thức Chúa giải cứu ông cách diệu kỳ (câu 11).

Chúng ta không thể hiểu được tại sao Chúa để cho Sứ đồ Gia-cơ bị chém nhưng lại giải thoát cho Sứ đồ Phi-e-rơ cách diệu kỳ. Chúng ta chỉ tin Chúa có chương trình tốt nhất cho con cái Ngài. Ngài ban sức lực chúng ta cần đến trong cơn hoạn nạn. Sứ đồ Gia-cơ đã chết vì Danh Chúa, Sứ đồ Phi-e-rơ được cứu để sống cho Chúa và sau này ông cũng đã tuận đạo. Dòng máu của những người tuận đạo làm thửa đất màu mỡ để hạt giống Phúc Âm phát triển mạnh mẽ. Cảm tạ Chúa đã ban cho và gìn giữ sự sống của chúng ta mỗi ngày.

Các môn đệ đang cầu nguyện khẩn thiết trong nhà của cô Ma-ri, song họ không thể tin rằng Chúa giải cứu cho ông Phi-e-rơ và ông hiện đang đứng trước cổng. Có thể họ yếu đức tin trong khi cầu nguyện nên họ không tin lời nói của con đòi Rô-đơ (câu 15). Trong thực tế, các tín hữu thường rơi vào một trong hai thái cực khi cầu nguyện. Một số người tin Chúa nhưng giới hạn khả năng của Ngài trong trí hiểu của loài người vì thế họ không kinh nghiệm được đức tin có thể dời núi. Một số người khác lại tin rằng Chúa sẽ nhậm mọi lời cầu nguyện của họ và làm thành mọi điều họ cầu xin. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay giúp chúng ta có đức tin đúng đắn nơi Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn ái để khi cầu nguyện, chúng ta luôn tin rằng không có điều gì vượt quá khả năng của Chúa. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta điều tốt nhất.

Đức tin của bạn như thế nào trong khi cầu nguyện?

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin đủ lớn để con mạnh dạn cầu xin mọi điều có cần trong cuộc sống và đón nhận mọi sự đáp lời của Chúa theo cách thức và thời điểm của Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 58.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top