Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2016

Công Vụ 11:19-30
Một Hội Thánh Được Thành Lập

“Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh tại An-ti-ốt được thành lập và gây dựng như thế nào, có những đặc điểm gì? Tinh thần của ông Ba-na-ba nêu gương gì cho chúng ta? Bạn góp phần gì để Hội Thánh bạn tăng trưởng và phát triển tốt hơn?

Sau khi ông Ê-tiên tuận đạo, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem bị bức hại dữ dội. Nhiều con cái Chúa phải chạy trốn khỏi quê hương để lánh nạn. Tuy nhiên, Chúa Thánh Linh vẫn hoạt động qua những người này. Hạt giống Phúc Âm đã được gieo rắc theo bước chân của họ. Có người chỉ làm chứng cho những người thuộc dân tộc của mình, nhưng cũng có người làm chứng cho cả Dân Ngoại. Chúa Thánh Linh đã ở cùng họ nên những lời chứng của họ được người nghe vui mừng đón nhận (câu 21). Đây là Hội Thánh đầu tiên có cả người Giu-đa và Dân Ngoại cùng nhau thờ phượng Chúa.

Khi nghe tin có nhiều người trở lại với Chúa thì Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem gửi ông Ba-na-ba, một người tốt, đầy dẫy Chúa Thánh Linh và đức tin đến An-ti-ốt để khích lệ và gây dựng Hội Thánh non trẻ này (câu 24, 26). Khi đến An-ti-ốt, ông Ba-na-ba vui mừng, khích lệ các tín hữu vững lòng theo Chúa. Ông cũng nhận thấy có một nhu cầu rất cấp bách của Hội Thánh tại đây là việc dạy đạo để họ biết nhiều hơn về Chúa Giê-xu cũng như việc sống đạo. Và ông cũng nhận biết rõ người mà Hội Thánh ở đây cần là Sứ đồ Phao-lô, nên ông đi tìm ông Phao-lô cùng về sống giữa họ suốt một năm (câu 26). Hội Thánh của chúng ta ngày nay cần có những người lãnh đạo biết nhìn nhận như ông Ba-na-ba, ông Phao-lô để giúp các tín hữu hiểu rõ về tín lý, Lời Chúa.

Hội Thánh ở đây đã sống thật với đức tin, đi theo dấu chân Chúa Giê-xu, trở nên giống như Ngài. Đến nỗi người ta bắt đầu gọi những người tin Chúa Giê-xu là Cơ Đốc nhân (Người mang danh của Chúa Cứu Thế, câu 26). Nếp sống theo niềm tin thật cũng được thể hiện qua hành động chia sẻ với anh chị em mình. Khi họ nghe ông A-ga-bút nói tiên tri về nạn đói xảy ra khắp đất, họ không thu trữ cho mình nhưng nhớ tới những anh chị em tại Giê-ru-sa-lem và vui lòng gửi quà yêu thương cho họ. Ban cho cũng là một minh chứng của đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng chu cấp. Đời sống của các tín hữu ở tại An-ti-ốt nhắc nhở mỗi người trong chúng ta sống đúng với danh hiệu Cơ Đốc nhân của mình.

Bạn có nhận thức Chúa đang ở cùng mình không? Bạn có sốt sắng chia sẻ Phúc Âm cho những người chưa tin nơi bạn đang sống? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ gây dựng Hội Thánh địa phương của mình ngày càng phát triển vững mạnh hơn?

Lạy Chúa, xin giúp con sống xứng đáng với danh hiệu Cơ Đốc nhân, tận dụng mọi cơ hội để rao truyền Phúc Âm cho nhiều người. Xin cho con được đầy dẫy Chúa Thánh Linh để có thể an ủi, khích lệ, đem sự hàn gắn và hy vọng cho những người chung quanh con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 57.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top