Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2016

Thi Thiên 143:7-12
Xin Chúa Đáp Lời Con

“Đức Giê-hô-va ôi! xin mau mau đáp lời tôi!” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít cầu xin Chúa điều gì? Những lời cầu nguyện này được đặt trên căn bản nào? Còn bạn thì sao?

Thi Thiên 143 từ câu 1-6 mở đầu với lời cầu nguyện của ông Đa-vít “xin Chúa nghe” lời cầu xin của ông, và kết thúc bằng lời cầu nguyện “xin Chúa đáp lời” ông (câu 7-12). Ông xin Chúa “mau mau đáp lời con”“chớ giấu mặt Chúa” (câu 7) vì thể xác và tâm linh của ông đang nao sờn. Lời cầu xin bao gồm bốn phần chính:

“Xin chỉ cho con biết con đường phải đi” (câu 8). Cuộc đời ông Đa-vít đang trong hoàn cảnh bế tắc. Trong lúc gần như tuyệt vọng, tâm hồn ông “ngưỡng vọng Chúa.” Ông tin rằng chỉ có Chúa mới dẫn ông “vào đất bằng phẳng” (câu 10). Nhiều người trong thế gian tội lỗi này không biết đích đến của con đường mình đi. Họ đi trong tối tăm mà không biết. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Vậy con đường ông Đa-vít cầu xin ở đây không những là con đường vượt qua những khó khăn hiện tại, mà còn là con đường hướng đến thiên đàng tương lai.

“Xin giải cứu con khỏi kẻ thù nghịch” (câu 9). Ông Đa-vít biết rõ mình không thể thắng kẻ thù bằng sức riêng, nên ông “chạy nương náu mình nơi Chúa.” Đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay không tránh khỏi những khó khăn, hoạn nạn. Nhưng trong Chúa, chúng ta sẽ vượt qua và chiến thắng vì Chúa phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

“Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa” (câu 10). Ông Đa-vít phó thác đời mình vào Chúa “Vì Chúa là Đức Chúa Trời con.” Ông không còn sống theo ý riêng của mình, mà sống và làm theo ý Chúa. Khi chúng ta tin Chúa và phó thác đời sống mình cho Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ cai quản cuộc đời chúng ta. Con người cũ tội lỗi coi như đã chết, và sống lại với con người mới có Chúa ngự trị. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện “Ý Cha được nên, ở đất như trời” là muốn chúng ta làm theo ý Chúa như ông Đa-vít đã cầu nguyện với Ngài.

“Xin hãy làm cho con được sống” (câu 11). Sống ở đây không dừng ở phần thể xác, nhưng bao gồm cả linh hồn. Ông xin Chúa “hãy rút linh hồn con khỏi gian truân.” Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi” (Giăng 11:25). Khi chúng ta tin Chúa và nương cậy nơi Ngài, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Chúa giải cứu ông Đa-vít không phải vì những điều ông làm, nhưng vì Danh Ngài, lòng nhân từ, và đức công chính của Chúa đối với đầy tớ Ngài (câu 11-12). Ngày nay, Chúa cứu chúng ta, đáp lời chúng ta không phải vì tài hay đức của chúng ta, nhưng chỉ vì lòng nhân từ Chúa đối với chúng ta là con cái Ngài. Bạn có tin Chúa và phó thác đời mình cho Chúa chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì sự nhân từ, thành tín, và công chính của Chúa trên cuộc đời con. Xin giúp con sống đời sống theo ý Chúa và giữ gìn con đi đúng đường lối của Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 56.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top