Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2016

Sáng Thế Ký 9:20-27
Làm Cha, Làm Con

“Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:2-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê vấp phạm điều gì? Các con của ông làm gì và kết quả ra sao? Bạn học được gì qua bài học này?

Câu chuyện đau lòng của gia đình ông Nô-ê giúp chúng ta suy nghĩ về đời sống làm cha và làm con sao cho vuiu lòng Chúa.

Người cha cần nhận biết sự yếu đuối của mình và trở nên gương mẫu cho con cháu: Ông Nô-ê được Kinh Thánh mô tả là một người công chính và trọn vẹn (6:9), và là “anh hùng đức tin” (Hê-bơ-rơ 11:7). Nhưng khi tuổi đã cao “ông uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình.” Dù phạm lỗi trong nhà riêng, người ngoài không nhìn thấy nhưng con của ông là ông Cham đã thấy. Hình ảnh người cha “trọn vẹn” đã mất đi trong lòng con ông. Thật buồn cho một người anh hùng như ông Nô-ê, khi Kinh Thánh chỉ ghi lại vài lời nói của ông nhưng là những lời rủa sả con cháu mình. Lỗi lầm của ông Nô-ê cho thấy người cha nào cũng có những vấp phạm, vì vậy chúng ta cần nhận biết sự yếu đuối của mình, cầu xin Chúa giúp trở nên người cha gương mẫu cho con cháu.

Người con phải hiếu kính cha mẹ: Ông Cham thấy cha trần truồng, không cảm thông và giúp cha mà ra ngoài thuật lại với anh em mình. Thấy sự vấp phạm của cha mà không che. Có lẽ đối với ông Cham, cha của ông giờ đây không còn là người cha trọn vẹn nữa. Nhưng đối ông Sem và ông Gia-phết thì khác. Họ lấy áo đi thụt lùi đến đắp cho cha “nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào,” dẫu một chút cũng không. Đối với ông Sem và ông Gia-phết, dù cha vấp phạm nhưng cha vẫn là người cha trọn vẹn của mình. Họ đã bày tỏ tình yêu đối với cha như Lời Chúa dạy: “Lòng yêu thương khỏa lấp mọi tội lỗi” (Châm Ngôn 10:12 BTTHĐ). Còn đời sống làm con sai lệch của ông Cham đã ảnh hưởng xấu đến con cháu mình. Tại sao ông Nô-ê không rủa sả ông Cham mà rủa sả người con Ca-na-an? Điều răn Chúa dạy “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12), nhưng ông Cham đã không vâng phục, và sự bất kính của ông đã trở nên gương xấu cho con mình là Ca-na-an. Khi làm con mà không làm theo Lời Chúa hiếu kính với cha mẹ thì làm sao con mình được phước và hiếu thảo lại với mình trong tương lai.

Hôm nay, Ngày Từ Phụ được tổ chức nhiều nơi trên thế giới. Là ngày chúng ta nhớ ơn các bậc ông, cha đã dưỡng dục chúng ta. Đối với những người đang làm cha, làm mẹ, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta có ơn và có sự khôn ngoan từ Chúa để nêu gương tốt, dạy dỗ con cái đi trong con đường sự sống. Với những người làm con, cầu xin Chúa cho làm người con hiếu thảo với cha mẹ như điều răn Chúa dạy.

Lạy Chúa, xin cho con luôn đi theo con đường của Chúa. Xin cho con được ơn và sự khôn ngoan của Ngài để dạy dỗ con cái của chúng con đi theo đường sự sống và thánh khiết. Xin Chúa cho con biết sống hiếu thảo với cha mẹ.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 49.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top