Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2016

Phi-líp 2:3-8
Tự Bỏ Chính Mình

“Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:7).

Câu hỏi suy ngẫm: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời” nghĩa là gì? Chúa Giê-xu có mất đi địa vị cao cả của Chúa khi Ngài trở nên một đầy tớ hay không? Tại sao? Tâm tình của Đấng Christ ở đây là gì? Bạn muốn bày tỏ tâm tình này cụ thể như thế nào trong gia đình và trong Hội Thánh?

Sống theo gương Chúa Giê-xu là phải tự bỏ chính mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta không chăm sóc đến thân thể của mình. Sứ đồ Phao-lô đã dùng gương “tự bỏ chính mình” của Chúa Giê-xu để dạy dỗ các tín hữu trong Hội Thánh Phi-líp phải đối xử nhau ra sao khi họ có những sự tranh cạnh và xích mích với nhau.

Mặc dù Chúa Giê-xu đã từng sống trên đất này là một con người, “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời,” nghĩa là, Chúa Giê-xu trước khi giáng thế làm người đã mang sự oai nghi, vinh quang bên ngoài phản ánh chân thật và đầy trọn bản chất bên trong là chính Đức Chúa Trời. Thật vậy, Kinh Thánh cho biết Ngài là sự chói sáng của sự vinh quang Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:3; Giăng 17:5).

Là Đức Chúa Trời với đầy đủ quyền hạn, địa vị, và danh dự, Chúa Giê-xu đã chẳng coi “sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ.” Trong khi các tín hữu Phi-líp tìm cách thu tóm quyền hạn và địa vị cho riêng mình, thì Chúa Giê-xu bằng lòng từ bỏ sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời để thi hành công tác cứu rỗi. Chính Ngài là Đức Chúa Trời, nên Ngài không cần phải giành giựt để có được điều đó. Vì vậy, Ngài cũng không sợ phải bị mất điều này khi Ngài chọn trở nên con người. Ngài không sợ bị mất mặt hay mất danh dự, khi phải cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài bằng lòng chịu sỉ nhục khi bị treo trên cây gỗ. Chúng ta lẫn tránh một công việc hèn mọn vì sợ mất danh dự chăng? Có công việc nào hèn hạ, nhục nhã như việc chịu treo trên cây thập tự, giữa trời đất cho mọi người đều thấy?

Ngài đã tự bỏ mình đi. Ngài đã có năng quyền hóa đá thành bánh. Ngài có quyền sai các thiên sứ đến giải cứu Ngài, nhưng Ngài đã không làm điều đó. Ngài tự bỏ mọi quyền hạn Ngài vốn có để trở nên một đầy tớ vâng phục trọn vẹn mọi ý muốn của Cha. Sự tranh giành và lộn xộn xảy ra khi mỗi người đều cho rằng mình có quyền làm điều nọ điều kia. Chúa Giê-xu cho thấy mặc dù chúng ta có một số quyền hạn hoặc địa vị, chúng ta phải bằng lòng “tự bỏ mình đi” để chỉ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Từ đó, Danh Chúa mới được tôn cao trong gia đình mình và trong Hội Thánh mình.

Tự bỏ chính mình và làm theo ý muốn của Chúa là hai mặt của một đồng tiền. Trên mộ bia của ông Bill Bright, người sáng lập tổ chức Campus Crusade for Christ, một tổ chức có nhân viên trên 196 quốc gia trên thế giới, ghi vỏn vẹn vài chữ: “Bill Bright, một đầy tớ của Đấng Christ.” Bạn muốn những người chung quanh nhớ đến mình là một người như thế nào? Mục tiêu của đời sống bạn là gì?

Lạy Chúa, con muốn theo gương của Chúa bằng việc tự bỏ mình đi theo Lời Chúa dạy, để Ngài được tôn cao trong gia đình và trong Hội Thánh của Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 38-39.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top