Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2016

Ma-thi-ơ 20:20-28
Chức Vụ hay Phục Vụ?

“Ấy vậy, Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Xê-bê-đê đến xin Chúa điều gì? Việc cầu xin này thể hiện tinh thần nào? Tinh thần ham quyền chức thể hiện ngoài xã hội và trong Hội Thánh ra sao? Chúa có tâm tình ra sao trong vấn đề phục vụ? Chúa dạy bạn điều gì hôm nay trong vấn đề phục vụ?

Quyền cao, chức trọng là những điều người ta xưa nay mong muốn tìm kiếm. Trong xã hội Việt Nam ngày xưa, các gia đình cho con ăn học để mong thi đỗ ông nghè ông cống, rồi được bổ ra làm quan. Người thành công trở về làng thì được đón tiếp rất long trọng. Ngày nay, cách học không còn từ chương như xưa, nhưng quyền cao, chức trọng vẫn còn là mong ước của nhiều người. Nhiều người lấy làm hãnh diện vì không phải phục vụ người khác, nhưng được người khác phục vụ.

Chính trong vòng 12 sứ đồ của Chúa, tinh thần ham quyền chức này cũng rất rõ nét. Hai ông Giăng và Gia-cơ, con của ông Xê-bê-đê không che giấu tham vọng này và đã công khai cùng mẹ đến xin Chúa cho được chức vụ lớn trong Nước Ngài. Các vị sứ đồ khác không đến xin Chúa cho chức tước lớn, nhưng lòng họ cũng rất ham muốn những điều ấy. Lu-ca 22:24-30 cho thấy các môn đệ đã tranh cãi nhau về chức vị của họ trong Nước Chúa.

Thật tiếc vì tinh thần trọng chức vụ vẫn còn tồn tại trong Hội Thánh ngày nay. Có những người trong Hội Thánh, hay trong giáo hội mong muốn làm chức vụ lớn. Họ bỏ tiền ra vận động, rĩ tai để tranh phiếu. Có người sẵn sàng dùng các thủ đoạn chính trị để dành lấy chức vụ. Cũng có người nghĩ mình là tài giỏi, cao trọng, nên đã buồn phiền, bất mãn, có khi rời bỏ Hội Thánh, vì không được Hội Thánh tín nhiệm, giao cho chức vụ. Người khác thì buồn bực vì được giao cho chức vụ mà họ nghĩ là thấp kém, không xứng đáng. Cũng có nhiều người bất mãn vì nghĩ rằng bản thân mình không được ai trọng vọng, ý kiến mình không được ai chấp nhận.

Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta sự phục vụ bằng cách chính Ngài phục vụ. Sự phục vụ của Chúa đạt đến tột cùng khi Ngài phó chính sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Hình ảnh này được Tiên tri Ê-sai mô tả chi tiết trong Ê-sai 53, nói về Đầy Tớ của Đức Giê-hô-va: “Trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng Người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt?” (Ê-sai 53:8). Sự phục vụ này gắn liền với sự hy sinh và chịu khổ. Ngài đã bị khinh chê và chán bỏ, “từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem” (Ê-sai 53:3). Chúa Giê-xu đã trả lời cho hai ông Giăng và Gia-cơ rằng: “Thật các ngươi sẽ uống chén Ta; nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả Ta, thì chẳng phải tự Ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha Ta đã sửa soạn cho” (câu 23). Việc chúng ta nên biết đó là chúng ta sẽ chịu khổ khi theo Chúa. Chúng ta không nên bận tâm là chúng ta sẽ có chức vụ gì. Chúa Giê-xu là một người thầy mà đã phục vụ như vậy, thì các môn đệ của Ngài càng phải làm như vậy càng hơn. Bạn có đang phục vụ những người chung quanh không? Bạn đang nghĩ đến chức vụ hay sự phục vụ?

Lạy Chúa, xin cho con chỉ nhìn xem Chúa để phục vụ mà thôi, chứ không chạy theo địa vị hay chức vụ. Xin cho con bằng lòng chịu khổ vì Danh Chúa khi phục vụ Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top