Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016


Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016

Rô-ma 1:9-10
Sự Thuận Phục Của Người Phục Vụ

“Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.”

Câu hỏi suy ngẫm: Nếu là ông Phao-lô, bạn sẽ suy nghĩ và hành động thế nào về việc lên kế họach để đến Lã Mã? Còn Sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Điều này giúp bạn nhận ra phẩm chất quan trọng nào của người phục vụ Chúa? Bài học này giúp bạn thay đổi điều gì trong cách phục vụ Chúa và phục vụ anh em mình?

Trong suy nghĩ của rất nhiều người, việc Sứ đồ Phao-lô đến La Mã để giảng Tin Lành là hoàn toàn hợp lý và chính đáng vì ông được Chúa kêu gọi rao giảng Phúc Âm cho Dân Ngoại. Hơn thế nữa, ông còn có sự thôi thúc trong lòng và mong ước gặp Hội Thánh La Mã. Do đó đến La Mã là việc đương nhiên không cần cầu xin Chúa.

Tuy nhiên, tại nơi đây, đầy tớ Chúa đã hạ mình, kiên trì cầu nguyện xin Chúa cho ông được đến La Mã (câu 10). Hành động của Sứ đồ Phao-lô đã chỉ ra rằng đối với người phục vụ Chúa điều quan trọng không phải là mình muốn làm gì nhưng là Chúa muốn mình làm gì và vào thời điểm nào. Một khi chúng ta chỉ làm những điều mình ưa thích hoặc cho là hợp lý trong những thời điểm mà mình cho là thích hợp thì khi đó chúng ta thật sự chỉ phục vụ chính mình chứ không phục vụ Đức Chúa Trời.

Việc cầu nguyện để tìm biết ý muốn Chúa bày tỏ tinh thần thuận phục Chúa của người phục vụ. Khi nhận biết gánh nặng Chúa đặt trong chúng ta về nhu cầu của người khác, đôi khi chúng ta sẽ nhanh chóng hành động để đáp ứng nhu cầu của họ mà quên rằng điều quan trọng hơn hết là cầu nguyện để tìm biết ý muốn Chúa.

Tại sao Sứ đồ Phao-lô lại cầu nguyện? Vì ông nhận biết đây là nhu cầu thuộc linh, là trận chiến thuộc linh, do đó cần phải có cách tiếp cận thuộc linh. Chúng ta không thể phục vụ Chúa bằng sự khôn ngoan, sức mạnh, tài lực của chính mình (Ê-phê-sô 6:12-13). Hơn thế nữa, người cầu nguyện tìm biết ý muốn Chúa để nhận ra rằng chỉ Chúa mới thật sự là Đấng đáp ứng nhu cầu của anh chị em. Đừng quên rằng, chúng ta chỉ là công cụ trong tay Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đấng cung ứng. Bên cạnh đó, người phục vụ Chúa phải luôn ý thức những giới hạn của mình, phải nhận ra mình cần Chúa: Cần sự hướng dẫn, sai phái, và ủy quyền từ Ngài.

Vấn đề ở đây là Sứ đồ Phao-lô không chỉ cầu nguyện nhưng ông còn hành động. Tuy nhiên, hành động của ông là làm theo ý muốn Chúa. Mục sư John MacArthur nói: “Mục đích độc nhất của Sứ đồ Phao-lô là thực hiện ý muốn của Cha, theo phương cách, và trong thời điểm của Ngài. Đó cũng là mục tiêu cao nhất của chúng ta.”

Lạy Chúa, xin dùng con để đáp ứng nhu cầu của người khác theo cách Ngài bày tỏ. Xin cho con thuận phục ý muốn Chúa trong mọi quyết định.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top