Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2016

Công Vụ 10:34-48
Làm Chứng về Chúa

“Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì Danh Ngài” (câu 43)

Câu hỏi suy ngẫm: Lời chứng của Sứ đồ Phi-e-rơ tại nhà ông Cọt-nây có những phần căn bản nào? Khi ông Phi-e-rơ đang nói thì điều gì xảy ra? Lời chứng của bạn cần bổ sung những điểm nào để thân hữu đáp ứng tốt hơn với Phúc Âm?

Trong lời làm chứng của Sứ đồ Phi-e-rơ, trước tiên, ông giới thiệu về một Đức Chúa Trời công chính, không thiên vị một dân tộc nào. Ngài chấp nhận bất cứ ai kính sợ Ngài và làm điều công chính. Những Dân Ngoại nghe ông giảng dạy nhận biết mình được Đức Chúa Trời quan tâm. Sứ điệp này đang nói về họ và cho họ. Tiếp theo đó, ông tóm tắt chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất. Ngài là Chúa của mọi người, là sứ giả của Đức Chúa Trời sai phái để rao báo sứ điệp bình an. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Thánh Linh và năng quyền cho Ngài để đi khắp nơi làm những phép lạ, chữa lành tất cả tật bệnh và đuổi tà ma ra khỏi nhiều người. Ngài đã bị giết chết trên cây gỗ, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sống lại và hiện ra với những môn đệ, tiếp tục dạy dỗ và ban cho họ mệnh lệnh rao truyền tin lành cứu rỗi cho dân chúng. Ông quả quyết chính ông là người đã từng ở cùng Chúa Giê-xu trước khi Ngài bị đóng đinh và sau khi Ngài phục sinh. Cuối cùng, ông cũng đề cập đến Chúa Giê-xu chính là Chúa Cứu Thế mà tất cả tiên tri đã nói trước đó. Ông kết luận cho bài giảng của mình rằng: “Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì Danh Ngài” (câu 43). Đây cũng là cách để người ta nhận sự cứu rỗi.

Khi ông Phi-e-rơ đang nói thì Chúa Thánh Linh giáng trên mọi người đang nghe đạo. Họ khởi sự nói tiếng ngoại quốc và tôn ngợi Đức Chúa Trời. Chính sáu tín hữu tại Giốp-bê đi theo ông Phi-e-rơ đã kinh ngạc và nhận ra rằng Chúa Thánh Linh cũng tuôn đổ trên Dân Ngoại giống như trong ngày Lễ Ngũ Tuần (câu 45). Sau đó, ông Phi-e-rơ làm phép báp-tem cho họ. Những tân tín hữu đã này mời ông ở lại vài ngày nữa để tương giao và học thêm về Chúa.

Bài giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ ngắn gọn nhưng đầy đủ nền tảng để người nghe biết Đức Chúa Trời là Đấng công chính và yêu thương; biết Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế cho cả nhân loại. Và ai tin nhận Chúa Giê-xu thì nhận được sự tha tội và được cứu. Trọng tâm thông điệp bạn chia sẻ có phải là Chúa Giê-xu và công cuộc cứu rỗi Ngài không? Người nghe có nhận thấy họ là đối tượng được Chúa yêu và biết cách để nhận được ơn cứu rỗi của Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con có sự khôn ngoan, biết nhờ cậy Chúa Thánh Linh để trình bày Phúc Âm cách rõ ràng, dễ hiểu hầu giúp nhiều người nhận được ơn cứu chuộc của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top