Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2016

Thi Thiên 141:1-10
Lời Cầu Nguyện Đẹp Ý Chúa

“Chúa Giê-hô-va ôi mắt tôi ngưỡng vọng Chúa, tôi nương náu mình nơi Chúa; xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều quan tâm trước tiên của Vua Đa-vít khi ông cầu nguyện là gì? Câu 3-10, Vua Đa-vít cầu xin Chúa những điều gì? Qua bài học hôm nay, bạn xin Chúa thay đổi và nâng cao phẩm tính nào của bạn?

Thi Thiên 141 là lời cầu nguyện của Vua Đa-vít dâng lên Đức Chúa Trời. Điều ông quan tâm trước tiên là lời cầu xin của ông được đẹp ý Chúa (câu 1-2). Ông bày tỏ sự trông cậy vững chắc nơi Chúa khi xin Ngài “mau mau đến với ông”“lắng tai nghe” lời cầu xin của ông. Lời cầu nguyện “như hương” không chỉ là những lời cầu xin, nhưng còn là lời cầu nguyện như của tế lễ thánh dâng lên cho Chúa. Khải Huyền 5:8 cho biết: “…mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của các thánh.” Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa cầu nguyện: “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên.” Khi dâng lời cầu nguyện, điều trước tiên con dân Chúa phải quan tâm đến là hài lòng Chúa và cầu xin ý Chúa được nên.

Lời cầu xin tiếp theo, Vua Đa-vít xin Chúa giữ gìn ông thánh sạch (câu 3-6). Ông xin Chúa giữ miệng, canh cửa môi, và giữ cả lòng ông trong sạch đối với Chúa. Những “vật ngon” (câu 4) là cám dỗ của người ác lôi cuốn ông theo họ. Chúa dạy không được dự phần với người ác: “Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó… Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác, và uống rượu của sự hung hăng” (Châm Ngôn 4:15-17). Ông chấp nhận sự sửa phạt của Chúa để được trong sạch: “Nguyện người sửa dạy tôi.” Con cái Chúa luôn bị ma quỷ cám dỗ mọi bề, và chúng ta rất dễ vấp ngã. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, và cứu chúng con khỏi điều ác” (Ma-thi-ơ 6:12). Vậy, chúng ta chỉ có thể thắng sự ác khi nương cậy vào Chúa và cầu xin Chúa vùa giúp chúng ta.

Phần cuối lời cầu nguyện của Vua Đa-vít là ông cầu xin và vững tin vào sự bảo vệ của Chúa. Ông tin quyền năng tối cao của Chúa sẽ giúp ông thắng người ác. Người ác sẽ bị ném xuống và chúng phải nói rằng: “Hài cốt chúng tôi bị rải ra nơi cửa âm phủ” (câu 7- BTTHĐ), rồi ông xin Chúa làm cho “kẻ ác sa vào chính lưới nó” (câu 10). Bên cạnh lòng tin vững chắc nơi Chúa, ông phó thác từ thể xác đến tâm linh trong sự bảo bọc của Chúa. “Mắt tôi ngưỡng vọng Chúa,” “tôi nương náu mình nơi Chúa”“linh hồn” ông luôn gần bên Ngài (câu 8). Linh hồn ở với Chúa là mục đích của đời sống Vua Đa-vít và cũng là của mỗi chúng ta.

Lời cầu nguyện của Vua Đa-vít nhắc chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày. Xin lời cầu nguyện chúng ta đẹp ý Chúa. Xin Chúa cho chúng ta thánh sạch và gần với Chúa hơn. Bạn có cầu nguyện Chúa theo gương Vua Đa-vít chưa?

Cảm tạ Chúa về tình yêu và ơn thương xót Ngài dành cho con. Xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và thể hiện bản chất Cơ Đốc qua đời sống bé mọn của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top