Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2016

Công Vụ 10:23b-33
Chia Sẻ Khải Tượng

“Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giốp-bê cùng đi với” (câu 23b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ mời thêm anh em ở Giốp-bê cùng đi với ông? Cách ông Phi-e-rơ tiếp xúc với Dân Ngoại như thế nào? Ông Cọt-nây đã chia sẻ khải tượng với những ai? Bạn học được gì từ hai nhân vật chính trong câu chuyện này?

Sau khi Sứ đồ Phi-e-rơ tiếp đón những người lính được sai đến, ông đã mờisáu người anh em ở Giốp-bêcùng đi với mình đến nhà ông Cọt-nây (câu 23; Công Vụ 11:12). Ông không cho rằng sự hiện thấy Chúa đã khải tỏ chỉ dành riêng cho cá nhân mình nhưng cho cả cộng đồng tin Chúa. Ông muốn có người cùng đi để trở về làm chứng với Hội Thánh, và cũng muốn kết nối Hội Thánh vào cánh đồng truyền giáo rộng lớn cho Dân Ngoại sau này.

Chúng ta thấy khi đến nhà ông Cọt-nây, Sứ đồ Phi-e-rơ đã xóa bỏ hàng rào ngăn cách giữa ông và Dân Ngoại bằng cách bày tỏ cho họ biết quan điểm nhìn nhận về họ của ông đã thay đổi, và ông cũng bày tỏ tinh thần háo hức được gặp gỡ, lắng nghe họ chia sẻ, và chia sẻ Phúc Âm cho họ (câu 28-29). Trong lời trình bày của ông Cọt-nây, chúng ta thấy ông nhìn nhận thông điệp từ thiên sứ của Chúa không dành riêng cho ông nhưng cho nhiều người. Trước tiên, ông chia sẻ khải tượng cho ba người mà ông sai phái họ đi tìm ông Phi-e-rơ (câu 7). Sau đó, ông chia sẻ khải tượng cho những người bà con và thân hữu của ông, đồng thời mời họ đến nhà chờ đợi nghe ông Phi-e-rơ chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi của Chúa (câu 27). Khải tượng của Chúa ban cho phải được chia sẻ cho nhiều người cùng biết.

Để có thể chia sẻ Phúc Âm cho người chưa tin được hiệu quả, trước tiên chúng ta cần nhạy bén lắng nghe những lời phán dạy của Chúa Thánh Linh và cẩn thận làm theo mọi điều trong sự hướng dẫn của Ngài. Tiếp theo, cần phối hợp với những người cùng niềm tin để nhận sự hỗ trợ cần thiết. Chúng ta phải tôn trọng đối tượng sẽ nghe Phúc Âm, nhìn nhận họ là những người có giá trị, được Chúa yêu và Chúa muốn họ được nhận lấy sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta cần nhận thức rằng Chúa cũng khải tỏ cho họ về chính Ngài và vì thế, cần có sự lắng nghe cẩn thận những điều họ chia sẻ trước khi chia sẻ Phúc Âm cho họ. Biết lắng nghe, chúng ta sẽ hiểu họ đang suy nghĩ thế nào về niềm tin nơi Chúa để chia sẻ đúng điều họ cần phải biết. Chăm chú lắng nghe họ chia sẻ thì họ cũng sẽ lắng nghe chúng ta chia sẻ.

Chúa muốn bạn thay đổi về quan điểm của mình về ai? Hãy chia sẻ Phúc Âm cho người đó trong tuần này.

Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng yêu thương những người chưa biết Chúa và dùng con làm công cụ rao báo Phúc Âm của Ngài. Xin Chúa chỉ cho con những người mà con sẽ làm chứng về ơn cứu rỗi của Ngài trong tuần này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top