Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016

A-ghê 1:7-13
Được Chúa Ở Cùng

“A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va bèn nói cùng dân chúng theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe sứ điệp của tiên tri A-ghê, dân chúng đáp ứng bằng hành động gì và với thái độ ra sao? Chúa đã hứa gì với dân chúng? Chúa Giê-xu cũng hứa với chúng ta thế nào trước khi Ngài về trời?

Sau khi Tiên tri A-ghê công bố Lời Chúa thì dân chúng vâng lời thi hành mệnh lệnh của Chúa với lòng kính sợ Ngài. Tiên tri A-ghê truyền sứ điệp Chúa cho toàn dân rằng: “Đức Giê-hô-va phán: Chính Ta ở với các con.” Được Chúa ở cùng là phần thưởng và cũng là sự khích lệ lớn cho dân chúng. Sứ điệp của Tiên tri A-ghê truyền cho những người hồi hương, là những người đã phải trả giá cho tội lìa bỏ Chúa mà thờ hình tượng của ông cha mình. Trong bảy mươi năm bị lưu đày, những người hồi hương này biết khi bị Đức Chúa Trời từ bỏ và sửa phạt là kinh khiếp như thế nào. Giờ đây đối với họ, được Chúa ở cùng là niềm an ủi lớn không gì sánh bằng.

Những người hồi hương xây lại Đền Thờ để tái lập sự thờ phượng. Trong thời Cựu Ước, điều này mang ý nghĩa là nối lại mối dây liên lạc với Chúa, vì Đền Thờ tượng trưng cho sự hiện diện của Ngài. Trong cách hiểu của dân chúng, Chúa chỉ hiện đến, nhận của lễ, nghe lời cầu xin của dân chúng khi những nghi lễ này được thực hiện trong Đền Thờ. Mất Đền Thờ được hiểu là mất đi sự liên lạc với Chúa, và xây lại Đền Thờ đồng nghĩa với tái lập mối liên hệ với Ngài. Tiên tri A-ghê công bố cho dân chúng tin mừng: Chúa ở với họ. Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi Đền thờ. Dù không có Đền Thờ, Chúa vẫn hiện diện, ban phước cho dân chúng. Chúa luôn ở với con dân Ngài.

Bắt đầu lại một công trình lớn đã dừng hơn mười lăm năm là một việc không dễ dàng. Những lý do trước đây đã khiến dân chúng sợ hãi, nản lòng vẫn còn nguyên, không hề thay đổi. Cộng đồng người hồi hương vẫn là thiểu số ngay tại quê hương mình. Tường thành vẫn chưa được xây lại, Giê-ru-sa-lem vẫn còn hoang tàn. Dường như không có gì lạc quan và thuận lợi chỉ trừ một điều: Chúa ở với dân Ngài. Khi Chúa ở với dân Ngài thì mọi nan đề sẽ được giải quyết. Đấng bảo tồn những người hồi hương trong những năm tháng lưu đày cũng đang hiện diện bảo vệ họ trước những kẻ thù trong xứ. Đấng đã giữ lại sương móc, đem đến cơn hạn hán, cùng với mọi khó khăn, thiếu thốn không còn sửa phạt dân chúng nữa. Khi dân chúng ăn năn xoay trở lại với Chúa thì họ được Ngài ban phước. Khi được Chúa ở cùng thì dân chúng có mọi điều họ cần. Chúa Giê-xu cũng hứa với chúng ta: “Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Bạn có trải nghiệm được Chúa ở cùng trong đời sống bạn không?

Cảm tạ Chúa vì Ngài hứa luôn ở cùng con. Xin giúp con cứ ở trong Ngài luôn, vì trong Chúa con có mọi điều con cần.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top