Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2016

Giăng 8:31-37
Tự Do hay Nô Lệ

“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đệ Ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (câu 31, 32).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì với những người Giu-đa tin Ngài? Những người này đã cãi lại với Chúa ra sao? Chúa dạy gì về tự do và nô lệ? Làm thế nào để có tự do thật? Chúng ta áp dụng những lời dạy này cho mình và con cháu mình thế nào?

Câu 30 cho biết có một số người Giu-đa tin Chúa, nhưng phần đối thoại từ câu 31 trở đi cho thấy đức tin của họ vô cùng hời hợt, vì chúng ta thấy cuối cùng họ đòi ném đá Chúa (câu 59)! Chúa Giê-xu biết rõ lòng họ, Ngài giúp họ bằng cách giảng dạy thêm để họ hiểu rõ hơn. Chúa nói người tin Chúa thật thì phải hằng ở trong đạo Chúa, biết chân lý và được chân lý thật buông tha. Đạo Chúa là Lời Chúa dạy; chân lý là chính Chúa Giê-xu (Giăng 14:6). Câu 36 khẳng định chỉ có Chúa Con buông tha họ thì họ mới có tự do thật. Chúa Giê-xu đã chết để chuộc tội cho tội nhân, đem tội nhân ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, vì thế họ được tự do để sống theo Lời Chúa dạy, tự do làm điều lành, tự do bước đi theo Chúa và thờ phượng Ngài. Những người Giu-đa thắc mắc rằng, họ thuộc dòng dõi của ông tổ đức tin là ông Áp-ra-ham, người được Đức Chúa Trời chọn để thành lập tuyển dân và sẽ đưa Đấng Mết-si-a mà họ đang trông đợi đến với họ, vậy thì sao Chúa nói họ cần được buông tha? Họ có phải là nô lệ đâu? (câu 33). Chúa Giê-xu giải thích rằng họ chỉ thuộc dòng dõi ông Áp-ra-ham theo phần xác, nhưng chính họ phạm tội và đang làm nô lệ cho tội lỗi (câu 34), tội lỗi thống trị họ mà họ không biết. Ngày đêm họ trông chờ Đấng Mết-si-a đến nhưng Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a đang giảng dạy trước mắt họ thì họ lại tìm cách giết Ngài; lòng họ đầy hận thù, ghen ghét, lo lắng của đời này… nên những Lời Chúa dạy không có chỗ trong lòng họ (câu 37). Họ đang là nô lệ mà cứ ngỡ là tự do!

Để có tự do thật, không thể dựa trên huyết thống, dòng tộc, cũng không dựa trên kiến thức, chức vụ, nhưng mỗi cá nhân phải tin Chúa, sống với Lời Chúa, luôn để Chúa hướng dẫn cuộc sống (hằng ở trong Đạo Ta), và hiểu biết Chúa Giê-xu (biết chân lý). Khi biết Chúa thì chúng ta sẽ yêu Chúa, đi theo con đường Chúa đi, vâng lời Chúa, và hết lòng phục vụ Chúa. Nếu chúng ta làm tín nhân Tin Lành mà không biết Chúa và Lời Chúa, không sống theo Lời Chúa dạy… thì coi chừng chúng ta vẫn còn bị tội lỗi thống trị mà không biết, giống như những người Giu-đa tin Chúa hời hợt ngày trước.

Bạn nghĩ mình là người tự do hay nô lệ? Vì sao?

Cảm tạ Chúa đã đến thế gian chịu chết thay cho con để con được buông tha khỏi ách thống trị của tội lỗi và ma quỷ. Xin cho con học biết Chúa mỗi ngày để con luôn ở trong sự hướng dẫn của Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 17-18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top