Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2016

Giăng 8:21-30
Chúa Giê-xu, Đấng Toàn Tri

“Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm Ta; và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi Ta đi” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai lần Chúa Giê-xu nói trước về tương lai của Ngài hoàn toàn chính xác như thế nào? Điều đó cho thấy Chúa Giê-xu là ai? Nhận biết Chúa là Đấng Toàn Tri giúp gì cho đức tin của bạn?

Tiếp tục cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu với dân chúng và các lãnh đạo tôn giáo trong Đền Thờ tại nơi Kho, hai lần Ngài nói trước về tương lai thật chính xác. Trước hết, trong câu 21 Ngài nói Ngài sẽ đi, đến lúc đó họ sẽ đi tìm Chúa nhưng không gặp được. Những người nghe nói vậy thì nghĩ rằng Chúa tự tử! Họ không hiểu được lời dạy của Chúa vì họ thuộc về thế gian này còn Chúa Giê-xu thuộc về Thiên Đàng. Khi nói mình sắp đi xa nghĩa là Ngài nói trước về việc Ngài trở về cùng Cha và trở về với vinh quang vốn có của Chúa, nếu họ vẫn ngoan cố cứng lòng không tin Ngài thì sẽ tiếp tục sống trong tội lỗi rồi sẽ chết trong tội lỗi mình (câu 25). Điều này nhắc nhở chúng ta là những người đã tin nhận Chúa, đã trở thành công dân Nước Trời, hãy sống cho Chúa để khi qua đời tạm này, chúng ta được chết trong Chúa chứ không chết trong tội lỗi mình như những người cứng lòng không tin.

Lần thứ hai, trong câu 28 Chúa Giê-xu nói trước về việc Ngài sẽ bị những người Giu-đa treo lên trên cây thập tự, và lúc đó qua các hiện tượng lạ lùng lúc Ngài tắt hơi, và sự sống lại khải hoàn của Ngài sau ba ngày, họ sẽ biết Chúa. Tất cả điều đó đều đến từ Cha và mọi điều Chúa Giê-xu làm đều đẹp ý Đức Chúa Trời, vì Ngài khẳng định Ngài không tự mình làm hay nói điều gì khi Ngài đã giáng thế làm người. Những lời dạy và sự chết của Chúa là hành động của tình yêu để cứu chuộc tất cả tội nhân bằng lòng tin nhận Chúa, nhưng nếu ai không tin thì trở thành sự đoán xét cho chính họ (câu 26).

Giới lãnh đạo tôn giáo cũng như đa số người Giu-đa đều nhận định Chúa Giê-xu chỉ là một người bình thường như họ, một số người coi Ngài như một tiên tri, thế nhưng qua cuộc đối thoại này, chúng ta phải tự hỏi làm thế nào Chúa Giê-xu có thể biết trước những điều sẽ xảy đến cho Ngài với những chi tiết chính xác đến từng chi tiết như vậy? Chúng ta chỉ có một câu trả lời duy nhất, Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Tri, là Đức Chúa Trời làm người để chết thay cho nhân loại. Tin nhận Chúa Giê-xu không phải tin vào một con người, một giáo chủ đã chết nhưng chính là tin nhận Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng Toàn Tri.

Bạn sống thế nào để chứng tỏ bạn tin Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Tri?

Lạy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết mọi điều sâu kín trong lòng con, không điều chi có thể che giấu được Chúa. Xin cho mọi điều con nói hay làm luôn trung thực để được đẹp ý Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top