Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2016

E-xơ-ra 3:1-6
Tận Hiến hay Tận Hưởng?

“Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va; lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng trở về từ chốn lưu đày đã dâng lên Đức Chúa Trời những của lễ nào? Tinh thần dâng hiến của họ ra sao? Chúng ta học được gì từ sự tận hiến của họ? Nếu chỉ biết sống tận hưởng thì sẽ đánh mất điều gì khi theo Chúa?

Dân chúng trở về từ chốn lưu đày đã ưu tiên xây dựng lại bàn thờ và dâng những của lễ lên Đức Chúa Trời. Tinh thần tận hiến của họ rất cao độ. Họ đã dâng của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều, dâng của lễ thiêu hằng ngày trong Lễ Lều Tạm, của lễ thiêu hằng hiến, các của lễ về lễ trăng non, các của lễ về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ngoài những của lễ theo luật pháp quy định, họ còn dâng của lễ lạc ý tự nguyện cho Đức Giê-hô-va nữa. Chưa hết, dân chúng còn cùng nhau dâng công sức, thì giờ để xây dựng nền Đền Thờ cho Đức Chúa Trời. Dù mới trở về quê hương, chỉ mới tạm thời ổn định cuộc sống, dù kinh tế còn khó khăn trăm bề, dân chúng cũng đã ưu tiên tận hiến cho Đức Chúa Trời.

Chúng ta thấy những người hồi hương, thay vì tận hưởng sự an cư lạc nghiệp nơi đất khách quê người, họ sẵn sàng đáp lời kêu gọi trở về. Khi trở về, thay vì lo làm ăn để tận hưởng cuộc sống mới, họ lại khởi sự xây cất bàn thờ và dâng của lễ lên Chúa. Ngày nay, chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài đã đem chúng ta ra khỏi ách nô lệ của ma quỷ, tuy nhiên điều chúng ta được nhắc nhở ở đây là chúng ta đang sống với tinh thần nào? Tận hiến hay tận hưởng? Nhiều khi chúng ta đến nhà thờ chỉ biết đòi hỏi Hội Thánh phải cung ứng đầy đủ tiện nghi cho mình chứ không đóng góp gì cho Chúa cả; nhiều khi chúng ta chỉ lớn tiếng kêu gọi người khác dâng hiến, còn mình thì nại nhiều lý do để không dâng. Có khi chúng ta nghĩ rằng dâng hiến tiền bạc là trách nhiệm của người khác vì tôi đã dâng cuộc đời cho Chúa rồi, đã làm nhiều việc cho Chúa rồi; hoặc chúng ta cố gắng dâng đủ phần mười cho Chúa là xong, những nhu cầu khác là dành cho những người “giàu có” dâng hiến chứ không phải tôi. Chúng ta chỉ biết tận thu cho mình hơn là hiến dâng cho Chúa…

Sống tận hưởng những điều thuộc về thế gian thì sẽ đánh mất phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời. Sống tận hiến cho Chúa sẽ tận hưởng được gấp trăm lần trong đời này và đời sau. Bạn chọn cách sống nào? Bạn thấy mình đã thật sự sống tận hiến cho Chúa chưa? Tại sao?

Lạy Chúa, con xấu hổ khi xét mình trước tấm gương tận hiến của con dân Chúa ngày trước. Xin cho con sẵn lòng tận hiến cho Chúa để trong ngày cuối cùng con được tận hưởng phước hạnh Chúa ban trong thiên đàng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top