Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2016

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14
Chúa Thánh Linh trong Chúng Ta

“Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng công trong việc cứu vớt tội nhân như thế nào? “Sự nên thánh của Thánh Linh” có nghĩa gì? Làm thế nào bạn có thể tăng trưởng tâm linh mỗi ngày để trở nên giống Chúa nhiều hơn?

Trong ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên, sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Đức Chúa Trời ban Chúa Thánh Linh giáng lâm để thành lập Hội Thánh và ban quyền năng cho Hội Thánh thực thi đại mệnh lệnh truyền bá Phúc Âm cho muôn dân. Khi Tin Lành được rao giảng, người nào bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho họ. II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13, 14 cho thấy cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng công trong việc cứu vớt tội nhân để từ địa vị con cái của ma quỷ trở nên con yêu dấu của Ngài. Sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết Đức Chúa Cha đã chọn anh chị em, Chúa Thánh Linh thánh hóa anh chị em, Chúa Giê-xu ban cho anh chị em vinh quang của Ngài. Tội nhân không làm gì khác hơn là tin chân lý tức Chúa Giê-xu (Giăng 14:6). Vì vậy mà Sứ đồ Phao-lô “phải vì anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi.”

Nhân kỷ niệm Chúa Thánh Linh giáng lâm năm nay, chúng ta suy ngẫm về “sự nên thánh của Thánh Linh” mà Sứ đồ Phao-lô nói đến. Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, thánh hóa, tức biệt riêng chúng ta để chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, được nên thánh trong Đấng Christ. Tiếp theo là sự nên thánh tiến dần mỗi ngày bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh thay đổi đời sống Cơ Đốc nhân để được trọn vẹn trong ngày Chúa Giê-xu quang lâm (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Đó là mục đích của Đức Chúa Trời dùng Tin Lành kêu gọi chúng ta để “hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (câu 14). Vì vậy điều quan trọng của mỗi chúng ta ngày nay là cần nhận biết Chúa Thánh Linh đã ngự trị trong lòng chúng ta rồi, do đó chúng ta cần phải đầu phục Chúa Thánh Linh nhiều hơn, để Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta trọn vẹn và không làm buồn Chúa Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30), không dập tắt Chúa Thánh Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) hầu cho tâm linh chúng ta được tăng trưởng, để trong ngày cuối cùng chúng ta đạt được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:13). Có Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng, chúng ta không thể tiếp tục sống nếp sống cũ. Hãy để Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống mình nhiều hơn mỗi ngày.

Bạn có nhận biết Chúa Thánh Linh đang ở trong bạn không? Bạn đầu phục Ngài mỗi ngày như thế nào?

Lạy Chúa Thánh Linh đang ngự trị trong con, xin tha thứ con vì nhiều lần con sống theo ý mình. Xin cho con đầu phục Chúa, vâng theo Ngài để tâm linh con tăng trưởng mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top