Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2016

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8
Trong Sạch trong Tính Dục

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: Tức là phải lánh sự ô uế” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ý muốn của Chúa cho đời sống của bạn là gì? Bạn phải làm những điều cụ thể nào? Điều này thể hiện ra sao trong đời sống hằng ngày? Điều ô uế nào bạn cần phải lánh xa hôm nay? Làm thế nào bạn làm được điều này?

Ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta là thánh khiết, đặc biệt là sự thánh khiết trong vấn đề tính dục. Chính Đức Chúa Trời đã tạo nên người nam và người nữ từ buổi ban đầu. Ngài ban phước cho hôn nhân của họ, bao gồm cả đời sống tình dục của họ trong hôn nhân. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31).

Tuy nhiên, khi con người chống nghịch Chúa, tội lỗi tràn vào thế gian và hủy phá những điều tốt đẹp Chúa đã tạo dựng từ ban đầu. Sự cứng lòng, đi theo ý riêng, lầm lạc trong lý tưởng hư không của con người bày tỏ rõ ràng nhất trong sự luông tuồng về vấn đề tình dục. Sứ đồ Phao-lô cho biết đây là đặc điểm của những người không biết Chúa, và đây là lý do khiến Chúa đoán phạt họ (Rô-ma 1:18-32). Vì vậy, điểm phân biệt giữa con cái Chúa và người ngoại là nếp sống thánh khiết của Cơ Đốc nhân trong vấn đề tình dục. Là những người đã được ban cho bản chất mới của Ngài, Cơ Đốc nhân có thể sống thánh khiết bằng cách:

Lánh sự ô uế. Cơ Đốc nhân phải chủ động tránh xa những tội lỗi liên quan đến tính dục. Điều này bao gồm việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hoặc quan hệ không tự nhiên, trái với những điều Chúa đã thiết lập từ ban đầu. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi xã hội chấp nhận những điều bất khiết này. Cần nhớ rằng tình dục là món quà tốt đẹp Đức Chúa Trời ban tặng cho loài người trong hôn nhân, nhưng ma quỷ khiến con người lầm tưởng họ có thể hưởng được món quà này bằng cách riêng của mình.

Kiểm soát bản thân. Điều này bao gồm việc chúng ta làm gì với thân thể của mình và ngay cả cách chúng ta ăn mặc để làm sáng Danh Chúa. Những người tại thành phố Cô-rinh-tô ngày xưa đã có quan niệm sai lầm cho rằng những sự phạm tội về tính dục là ngoài thân thể, và như vậy không ảnh hưởng đến con người bên trong. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô dạy rằng: “Kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình,… là đền thờ của Chúa Thánh Linh” (I Cô-rinh-tô 6:18-19). Vì thân thể của chúng ta đã thuộc về Chúa, cho nên chúng ta phải giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng trước mặt Ngài.

Tôn trọng người khác. Trong vấn đề tính dục, sự tôn trọng anh chị em bày tỏ sự tôn trọng thân thể của anh chị em mình, cũng như tôn trọng hôn nhân của anh chị em mình. Đức Chúa Trời là Đấng xử đoán công bình. Ngài là Đấng thấy và biết hết mọi việc.

Lời kêu gọi sống thánh khiết trở nên nghiêm trọng hơn khi Sứ đồ Phao-lô răn dạy rằng, khi chúng ta khinh bỏ điều này, thì “không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời.” Là con cái thật của Chúa, chúng ta muốn giống Cha của mình, và Ngài sẽ ban phước cho những người kính sợ Ngài (Thi Thiên 112:1).

Lạy Chúa, xin cho con biết luôn nhờ cậy nơi sức của Chúa để đắc thắng những cám dỗ trong lãnh vực tính dục. Xin cho con tìm thấy niềm vui và phước hạnh khi làm theo Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top