Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2016

Ma-thi-ơ 15:21-28
Người Mẹ Không Tên

“Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Người mẹ không tên trong phần Kinh Thánh này có những đức tính gì? Nhờ đâu mà con bà được cứu? Bạn cầu xin Chúa điều gì trong ngày Lễ Mẹ hôm nay?

Hôm nay, chúng ta học về ba đức tính từ người mẹ ngoại bang không tên qua ba lời của bà thưa với Chúa.

“Mẹ Không Tên” yêu và đồng cảm với con. Lời đầu tiên bà kêu với Chúa: “Lạy Chúa, là con cháu Vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm.” Người Do Thái thời bấy giờ luôn xem thấp giá trị của người nữ và xem Dân Ngoại là ô uế, nhưng tình yêu thương con của bà đã giúp bà vượt qua những trở ngại về dân tộc và văn hóa. Bà yêu con và đồng cảm với con mình, nỗi khốn cực của con bà cũng chính là nỗi đau của bà. Bà kêu cầu Chúa là “con cháu Vua Đa-vít” chứng tỏ bà tin Chúa là Đấng Mết-si-a, Đấng có quyền năng cứu con bà (Ma-thi-ơ 22:42). Người “Mẹ Không Tên” yêu con mình như mạng sống mình.

“Mẹ Không Tên” nhẫn nại và kiên trì. Khi Chúa Giê-xu “chẳng đáp một lời” thì bà vẫn kêu cầu. Chúng ta không biết bà đã kêu cầu bao nhiêu lần, nhưng bà kêu đến nỗi các môn đệ Chúa phải “cố nài xin” Chúa truyền bà về. Chúa đã đưa ra lý do Ngài từ chối lời nài xin của bà. Bà vẫn không bỏ cuộc. Bà “đến gần” và nói lời thứ hai: “Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng.” Khi Chúa yên lặng bà không bỏ cuộc, khi Chúa từ chối, bà vẫn cầu xin. Bà nhẫn nại và kiên trì đến cùng.

“Mẹ Không Tên”“đức tin lớn.” Lời Chúa phán, “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn” mang ý nghĩa là Chúa đến để cứu người Ít-ra-ên trước, hay Chúa không thể dừng công việc cứu người Ít-ra-ên để cứu Dân Ngoại được (Ma-thi-ơ 10:5-6). Chúa không dập tắt đức tin của bà nhưng làm cho đức tin ấy lớn lên. Chúa cũng không gây khó khăn nhưng Ngài khơi gợi một đức tin đang lớn dần trong bà. Lời thứ ba của bà thể hiện một đức tin thật lớn: “Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.” Đức tin lớn của bà đã cứu con bà. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá cho cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại để họ có thể được hòa lại Ngài (Ê-phê-sô 2:13).

Người “Mẹ Không Tên” không sống cho mình, nhưng yêu con, hy sinh vì con và có đức tin vững mạnh nơi Chúa là một gương mẫu cho các bậc cha mẹ và cho chúng ta.

Hôm nay, ngày Lễ Mẹ, mời các cha mẹ cầu nguyện cho con cái mình. Hãy sống sao cho thể hiện được tình yêu và nếp sống Cơ Đốc đối với con cái. Là người con, chúng ta cần cầu nguyện cho cha mẹ mình. Hãy dùng một lời cảm ơn hay một món quà để bày tỏ tình yêu của mình đối với cha mẹ. Nhưng món quà lớn hơn hết đối với cha mẹ Cơ Đốc là thấy con cái có đức tin vững chắc nơi Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con luôn giữ đức tin vững vàng nơi Chúa, bày tỏ nếp sống Cơ Đốc yêu thương, tin kính cho con cái và cũng cho con biết hiếu kính cha mẹ.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top