Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2016

Ma-thi-ơ 5:1-12
Tấm Lòng Trong Sạch

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8).

Câu hỏi suy ngẫm: “Lòng” ở đây là gì? Xin cho biết tầm quan trọng của “tấm lòng” đối với luật đời và luật Chúa? Tại sao Chúa coi trọng tấm lòng?Làm thế nào để tấm lòng của chúng ta được trong sạch?

Xã hội và luật pháp quốc gia chỉ có thể xét xử, đánh giá người dân qua hành động của họ. Tấm lòng là lãnh vực sâu kín cá nhân, người ngoài khó biết, khó kiểm soát được. Tuy nhiên, Chúa rất quan tâm đến tấm lòng. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa đã dạy: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” Ngài cũng dạy: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song Ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán …” (Ma-thi-ơ 5:21-22); và “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27-28). Như vậy Chúa dạy chúng ta không chỉ trong sạch trong việc làm biểu hiện bên ngoài mà còn cả tấm lòng lẫn động cơ bên trong nữa.

Lý do Chúa chú ý đến tấm lòng vì đó là trung tâm, là cốt lõi của con người. Tấm lòng bao gồm suy nghĩ, tình cảm, ý chí của chúng ta. Tấm lòng là con người thật của chúng ta. Từ tấm lòng đưa đến những việc làm và lời nói, hoặc lành, hoặc dữ. Lời nói và hành động chỉ là những biểu lộ của tấm lòng mà thôi. Chúa Giê-xu dạy: “Vì từ trong lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn” (Ma-thi-ơ15:19). Châm Ngôn 4:23 cũng dạy: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”

Vì vậy, muốn đời sống được trong sạch, trước hết chúng ta phải làm cho tấm lòng mình được trong sạch. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho biết: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Chúng ta không tự mình rửa sạch tấm lòng, nhưng cần ân sủng của Chúa.

Rô-ma 12:2 dạy: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Như vậy, chúng ta cần đổi mới tâm thần mình. Muốn vậy, một mặt, chúng ta phải chấm dứt việc cung cấp những tiếp liệu dơ bẩn, là những tư tưởng bất khiết, không cho chúng vào tâm trí chúng ta. Cho nên để giữ cho lòng trong sạch, chúng ta cần theo gương ông Gióp: “Tôi đã có lập ước với mắt tôi; vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh?”(Gióp 31:1). Cụ thể, chúng ta cần phải tránh nghe những lời, những câu chuyện không lành mạnh, và tránh xem những hình ảnh ô uế.

Mặt khác, chúng ta hãy thường xuyên đem vào tâm trí chúng ta những hình ảnh, những tư tưởng trong sạch. Muốn vậy, chúng ta cần mỗi ngày thu trữ vào tâm trí mình Lời Chúa, bằng cách nghe và đọc Lời ấy. Bạn có được Chúa phiếu trắng lòng bạn lần nào chưa? Bạn có hằng ngày đổi mới tâm trí mình không?

Lạy Chúa, xin cho con biết gìn giữ và thu trữ cho con Lời của Ngài mỗi ngày, để tâm trí của con cứ được đổi mới càng hơn và đời sống của con được rửa sạch bởi Lời ấy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top