Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016


Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016

I Giăng 1:6-2:2
Bước Đi trong Sự Sáng (2)

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhận biết sự đối lập hoàn toàn giữa Đức Chúa Trời và tội lỗi, Sứ đồ Giăng đưa ra mệnh lệnh nào khi Cơ Đốc nhân phạm tội (câu 9a)? Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng với điều này thế nào (câu 9b)? Làm sao để Cơ Đốc nhân sống đắc thắng (2:1)? Bạn đã kinh nghiệm điều này ra sao?

Khi Cơ Đốc nhân phạm tội, họ cần phải xưng tội mình ra (câu 9a). Xưng tội nghĩa là nói về tội lỗi cùng một cách Đức Chúa Trời nói về nó. Đức Chúa Trời gọi nói dối, tham lam, giận anh em mình, bè đảng, nói hành, nói xấu… là tội thì chúng ta cũng phải nói như vậy. Nếu Đức Chúa Trời ghê tởm về tội lỗi và loại bỏ nó, thì khi chúng ta xưng tội, chúng ta cũng phải có cùng thái độ và hành động như vậy.

Đức Chúa Trời cho chúng ta một lời hứa: Nếu chúng ta xưng tội thì Chúa tha cho chúng ta (câu 9b). Nói cách khác, vì chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi mình nên chúng ta thường xuyên xưng tội cùng Ngài. Câu hỏi thường được đặt ra là, “Nếu vậy thì những người tin Chúa cứ thoải mái phạm tội và rồi xưng tội thì sẽ được tha?”

Một người bước đi trong sự sáng có thể phạm tội, nhưng họ không bước đi trong sự tối tăm hay trong tội lỗi. Vì một người thật sự thuộc về Chúa luôn sống trong ý thức nhận biết rằng tội lỗi của họ làm Chúa đau đớn. Để tội lỗi chúng ta được tha, Chúa Giê-xu đã phải trở nên của lễ chuộc tội, hay nói đúng hơn là Đấng làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời dành cho con người tội lỗi qua sự chết của Ngài (2:1b). Như vậy, sự tha thứ mà chúng ta nhận được không phải vì chúng ta liên tục xưng tội, nhưng sự liên tục xưng tội của chúng ta là vì chúng ta nhận thức sự tha thứ từ Đức Chúa Trời và kinh nghiệm sự biến đổi mà Ngài thực hiện trong chúng ta.

Động từ “làm sạch” trong câu 7 ở thì hiện tại đơn, nói đến một hành động lặp đi lặp lại liên tục, đề cập đến việc Đức Chúa Trời liên tục thanh tẩy đời sống chúng ta. Đây là quá trình xảy ra từ từ mỗi ngày không phải một lần đủ cả. Không ai tránh được quá trình này. Người nào càng gần Chúa, càng chân thật xưng tội, người đó càng kinh nghiệm sự tha thứ, càng thánh khiết, càng giống Chúa hơn.

Đời sống người theo Chúa không chỉ loay hoay với tội lỗi, mà phải bước lên một bước cao hơn: Không phạm tội và luôn sống đắc thắng. Làm sao để không phạm tội? Chính nhờ Lời Chúa được viết ra giúp chúng ta sống đắc thắng (2:1a). Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Giăng nhấn mạnh đến việc nói và làm. Chúng ta không chỉ nói rằng mình là Cơ Đốc nhân nhưng còn phải sống như một Cơ Đốc nhân. Mục sư John MacArthur nói, đức tin thật của một người được bày tỏ qua việc người đó yêu mến sự công chính của Đức Chúa Trời. Chính việc vâng phục Chúa trọn vẹn và bước theo Lời Chúa giúp chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng mỗi ngày.

Cám tạ Chúa về ơn tha thứ lạ lùng của Ngài tràn tuôn trên con. Con nguyện dâng cả đời đời sống con để bước đi trong chân lý và sự sáng của Ngài. A-men.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 50-51.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top