Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2016


Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2016

Công Vụ 10:9-23a
Không Sạch Mà Sạch!

“Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy” (câu 15b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã thấy gì trong khải tượng? Lời nào được phán với ông đến ba lần? Làm thế nào ông Phi-e-rơ có thể hiểu khải tượng và đáp ứng tích cực theo ý muốn của Chúa? Bạn học được gì từ nếp sống của ông Phi-e-rơ?

Sứ đồ Phi-e-rơ đang cầu nguyện trên mái nhà lúc giữa trưa, ông đói và muốn ăn. Nhưng khi thức ăn dọn lên ông thì ông xuất thần, thấy trời mở ra, có một vật như tấm khăn lớn từ trời sa xuống đất chứa đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát và chim. Ông nghe tiếng phán: “Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn.” Ông Phi-e-rơ giữ việc ăn uống rất nghiêm ngặt theo lời dạy trong Lê-vi Ký 11, nên thưa rằng: “Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ.” Rồi ông nghe tiếng phán ấy giải thích: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế.” Tiếng phán được lập lại ba lần để xác định rằng đây là một mệnh lệnh từ Chúa. Ông Phi-e-rơ đang phân vân ý nghĩa của khải tượng thì ba người lính của ông Cọt-nây vừa tới nhà ông. Chúa Thánh Linh phán với ông rằng chớ nghi ngờ vì họ được Ngài sai đến. Ông cũng được nghe lời chứng của họ về khải tượng mà Chúa đã bày tỏ cho ông Cọt-nây. Giờ đây ông đã hiểu ý nghĩa khải tượng vừa rồi là Chúa muốn ông kết bạn và rao giảng Phúc Âm cho Dân Ngoại, là những người mà trước đây ông vẫn xem là ô uế, không được nhận sự cứu chuộc của Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã tiếp đón những người lính La Mã một cách niềm nở.

Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời ban luật về sự ăn uống để biệt riêng dân của Chúa ra thánh, hạn chế việc giao du ăn uống với Dân Ngoại e niềm tin thuần khiết của họ bị ảnh hưởng. Thậm chí Dân Ngoại bị xem là ô uế để họ phải lánh xa. Khi Chúa Giê-xu đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc trên thập tự giá thì Đức Chúa Trời mở cánh cửa cho Dân Ngoại. Chúa muốn những người Ít-ra-ên tin nhận Chúa Giê-xu kết bạn với những Dân Ngoại đang khát khao tìm kiếm chân lý, hầu cho Phúc Âm được rao giảng khắp đất và nhờ đức tin họ cũng được cứu như người Ít-ra-ên vậy.

Điều chúng ta học được từ ông Phi-e-rơ là cần cân nhắc kỹ lưỡng những ý tưởng đối nghịch với lời dạy trong Kinh Thánh. Khi đã xác nhận đó thật là ý muốn của Chúa thì phải vâng lời. Khi Chúa sai chúng ta làm việc gì thì Ngài cũng cho chúng ta có sự nhận thức đúng về điều đó và ban cho khả năng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhạy bén với tiếng phán của Chúa Thánh Linh và vâng lời Ngài là bí quyết thành công của Cơ Đốc nhân.

Lạy Chúa, xin giúp con có mối tương giao mật thiết với Chúa để biết rõ ý muốn và vâng theo Lời dạy của Ngài mỗi ngày. Xin cho con trở thành người bạn tốt và sẵn lòng rao truyền Phúc Âm cho những người lân cận con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top