Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2016


Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2016

A-ghê 1:1-4
Điều Quan Trọng Nhất

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri A-ghê cho biết tình cảnh của dân chúng ra sao (1:4)? Họ nêu lý do nào để xây lại Đền Thờ? So với Vua Đa-vít trong II Sa-mu-ên 7:1-16, chúng ta biết lý do chính của họ là gì? Thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của bạn là gì?

Khi Tiên tri A-ghê truyền sứ điệp của Chúa cho ông Xô-rô-ba-bên và Thầy Tế lễ cả Giô-xa-đác thì dân chúng đã hồi hương được hơn 15 năm. Lúc mới trở về, những người hồi hương đã sốt sắng xây lại Đền Thờ. Hạng mục đầu tiên là nền móng được hoàn tất nhanh chóng. Rồi mọi việc dừng lại không chút tiến triển trong hơn mười lăm năm do bị kẻ thù ngăn trở, cho đến khi Chúa dùng Tiên tri A-ghê phán những lời này.

Lúc bấy giờ, cuộc sống của dân chúng đã ổn định, tốt đẹp hơn khi mới trở về. Họ chưa giàu nhưng có tài sản, có vườn nho, và đàn gia súc. Họ xây nhà và còn có thể lót ván, lợp trần gỗ cho nhà của mình. Họ chăm chút cho cuộc sống riêng được êm ấm và tiện nghi nhưng Đền Thờ của Chúa thì vẫn chỉ là một cái nền đá trơ trọi trong suốt mười lăm năm. Tại sao? Dân chúng trả lời là chưa đến lúc xây lại Đền Thờ. Họ vẫn là nhóm người cô thế, không thể phòng vệ khi bị tấn công, sống gần kề kẻ thù. Nếu họ sống thưa thớt thì bị kỳ thị, nếu đông đúc thì bị ức hiếp công khai. Dân chúng cảm thấy có nhiều lý do dường như chính đáng để không tiếp tục việc xây lại Đền Thờ là công việc quá lớn lao. Nhưng lý do chính là gì? Phải chăng họ đang thờ ơ với công việc Chúa mà ưu tiên cho nhà của mình? Họ đã quên lịch sử về lòng sốt sắng muốn xây dựng Đền Thờ của Vua Đa-vít (II Sa-mu-ên 7:1-16). Khi đó, vương triều của vua vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, còn phải chiến đấu với nhiều kẻ thù. Tuy đã được Chúa ban cho một cung điện đẹp đẽ nhưng Vua Đa-vít đã nói: “Ta là vua ở trong cung vua. Đức Giê-hô-va là Vua của cả trời đất thì lẽ nào nơi ngự của Ngài là cái lều?” Dù Vua Đa-vít có nhiều việc quan trọng phải làm: Đánh giặc, kiến thiết quốc gia, cai trị dân. Nhưng với ông, xây dựng một nơi tốt hơn cho Chúa là điều quan trọng nhất, còn những người hồi hương thì lại nói kỳ hạn chưa đến!

Người theo Chúa cần phải tâm niệm đặt Chúa lên trên hết, phải tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài trước nhất trong cuộc sống. Đặt Chúa trên hết không phải là chỉ ưu tiên Chúa trước những việc không cần thiết, kém quan trọng, nhưng là ưu tiên Chúa trước cả những việc mà chúng ta xem là quan trọng nhất, cần thiết nhất. Hiện giờ bạn có điều gì là quan trọng hơn Chúa không? Sự nghiệp? Gia đình? Bạn bè? Tình yêu?…

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường để nhiều việc của con ưu tiên hơn Chúa. Xin giúp con thiết lập thứ tự ưu tiên đúng trong cuộc sống: Ưu tiên việc tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa. Vì Ngài là quan trọng nhất cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top