Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2016


Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2016

E-xơ-ra 2:1-35
Giáo Dục Đức Tin qua Nhiều Thế Hệ

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong danh sách hồi hương, từ nào được lặp đi lặp lại trong mỗi câu? Từ lặp lại đó nói lên điều gì trong việc giáo dục đức tin qua nhiều thế hệ của những người bị lưu đày? Bạn áp dụng gì cho gia đình mình ngày nay?

Sách E-xơ-ra 2 liệt kê danh sách những dòng tộc hồi hương. Câu 1-2 là danh sách những nhân vật lãnh đạo. Câu 3-35 là danh sách các dòng tộc thuộc hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min (E-xơ-ra 1:5). Đây là bảng liệt kê gồm toàn những tên và tên, rất khó đọc và khó nhớ, tuy nhiên khi xem kỹ thì chúng ta thấy có một từ cứ lặp đi lặp lại, đó là từ “họ.” “Họ” ở đây là dòng họ, con cháu trong một dòng tộc. Như vậy, bảng liệt kê này cho chúng ta biết số lượng con cháu trong từng dòng tộc quyết định hồi hương.

Câu hỏi chúng ta đặt ra là làm thế nào mà cả dòng tộc đồng lòng hồi hương, trở về xây dựng Đền Thờ cho Đức Chúa Trời và tái lập sự thờ phượng khi mà mấy chục năm lưu đày ở đất khách quê người không có Đền Thờ cũng như không có các hoạt động tôn giáo cho con dân Chúa? Câu trả lời là nhờ vào sự giáo dục đức tin trong từng gia đình. Để duy trì được truyền thống tốt đẹp của dòng tộc, chắc chắn chính bản thân của những người chủ gia đình phải là người có nếp sống đạo gương mẫu và đức tin vững vàng trong Chúa, vì như vậy họ mới có thể dạy dỗ con cháu đi theo đường lối Chúa được. Nếp sống bị lưu đày, đặc biệt là trong những năm đầu, vô vàn khó khăn từ việc làm quen với nơi ăn chốn ở mới, đến việc phải chật vật tìm kế sinh nhai, tuy nhiên đức tin nơi Chúa của họ không hề giảm sút, chính họ đã ưu tiên giáo dục con cái họ đứng vững trong đức tin, để rồi chính con cái họ tiếp tục ưu tiên dạy dỗ cho thế hệ tiếp theo. Cho nên khi đến thời điểm của Chúa, cả gia tộc đều chỗi dậy, hiệp lòng cùng nhau trở về xây dựng lại Đền Thờ cho Đức Chúa Trời.

Ngày nay, chúng ta không phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như những người bị lưu đày ngày trước, chúng ta có nhà thờ để thờ phượng Chúa, có Kinh Thánh để học hỏi, nhưng thử nhìn lại đức tin của mình thì thế nào? Nếp sống đạo có làm gương cho con, cháu mình chưa? Trên đường về Thiên Quốc chúng ta đang đi một mình hay có cả con, cháu chúng ta cùng đồng hành? Mỗi người cần nhìn lại đức tin của chính mình và trách nhiệm giáo dục đức tin cho gia đình mình để suy ngẫm.

Mỗi sáng Chúa Nhật, con, cháu của bạn có cùng đến nhà thờ thờ phượng Chúa với bạn không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì lâu nay con vẫn thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục đức tin cho con, cháu của con. Xin cho con biết quan tâm nhiều hơn để cả gia đình con luôn đồng đi với Chúa suốt linh trình.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top