Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2016


Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2016

Thi Thiên 139:7-12
Chúa Toàn Tại

“Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi” (câu 9-10).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả giải thích thuộc tính toàn tại của Chúa như thế nào? Có mối liên hệ nào giữa sự toàn tại của Chúa và bạn? Bạn học được gì qua bài học này?

Sau khi Vua Đa-vít ca ngợi thuộc tính toàn tri của Chúa (câu 1-6), ông tiếp tục tôn cao thuộc tính toàn tại của Ngài (câu 7-12), nghĩa là trong cùng một thời điểm Chúa có thể hiện diện khắp mọi nơi. Con người không thể trốn khỏi sự hiện diện của Chúa và của Thần Chúa. Những hình ảnh ở đây bày tỏ rõ nét sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi. Con người trong thể xác vật chất này làm sao lên tới “trời” hay xuống dưới “âm phủ” mà nằm ở đó. Ngay cả khi linh hồn của con người đến được những nơi ấy, thì Chúa cũng ở đó rồi (câu 8). Con người làm sao “lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển” (câu 9), nhưng dù có bay được như vậy thì con người cũng vẫn nằm trong tay Chúa. Con người từ thể xác, tâm hồn hay ý chí đều có giới hạn, nhưng Chúa thì vô hạn. Ngài hiện diện khắp mọi nơi, kể cả những nơi con người đến được hay cả những nơi con người chỉ có thể nghĩ đến mà thôi.

Con người đi xa, trốn, lên trời, xuống đất, bay đến cuối cùng biển đều không ra khỏi tay Chúa, vậy trốn vào bóng đêm thì sao? Mắt con người bị giới hạn, lòng con người có khi trở nên tối tăm, nên không thấy. Nhưng Chúa không bị giới hạn bởi bóng đêm hay tối tăm. Đối với Ngài “sự tối tăm cũng như ánh sáng” (câu 12) không khác nhau. Chúa ở mọi nơi và không điều gì có thể cản trở được sự hiện diện của Chúa.

Tiên tri Giô-na là hình ảnh bày tỏ một người muốn chạy khỏi sự hiện diện của Chúa nhưng cuối cùng ông đã thất bại và phải đi con đường Chúa chọn cho ông. Đức Giê-hô-va phán: “Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho Ta đừng thấy chăng? Há chẳng phải Ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao?” (Giê-rê-mi 23:24). Không! Không một ai có thể xa rời sự hiện diện của Chúa. Hơn thế nữa chúng ta phải biết mục đích Chúa hiện diện khắp mọi nơi là để “dẫn dắt”“nắm giữ” chúng ta (câu 10). Dù hoàn cảnh ra sao, chúng ta cũng cứ ở trong sự hiện diện của Chúa là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại. Chương trình của Chúa dành cho chúng ta là tốt nhất. Cuộc đời chúng ta có gì phước hạnh hơn khi được ở trong Chúa, được Ngài yêu thương chăm sóc, bảo vệ. Chúa sẽ là Người Chăn hiền lành đưa chúng ta là những chiên của Ngài đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh (Thi Thiên 23).

Có khi nào vì yếu đuối mà bạn muốn trốn xa Chúa không?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn dẫn dắt và nắm giữ con. Xin tha tội con vì có lúc con muốn chạy xa Chúa, sống chiều theo tư dục mình; xin cho con luôn sống vui lòng Chúa vì biết rằng Chúa là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top