Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2016


Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2016

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-14:31
Yên Lặng và Chiến Thắng

“Môi-se đáp cùng dân chúng rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong hoàn cảnh bế tắc, ông Môi-se đã khuyên dân chúng điều gì? Bạn đã kinh nghiệm sự bảo vệ giải cứu nào của Chúa?

Khi bước đi bằng đức tin, người Ít-ra-ên đã kinh nghiệm sự chiến thắng. Trước hết, Chúa đã không dẫn họ đi con đường ngắn nhất, nhưng Ngài đã chọn cho họ con đường tốt nhất, con đường an toàn nhất. Ngài biết rất rõ khả năng và tâm tình của họ, rằng họ chắc chắn sẽ dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô nếu họ thấy trận mạc. Vì thế, chúng ta không nên bối rối khi Đức Chúa Trời không thực hiện điều chúng ta cho là tốt nhất, vì Ngài đã chọn cho chúng ta con đường an toàn nhất. Thứ hai, việc dời hài cốt ông Giô-sép nhắc nhở người Ít-ra-ên nhớ gương đức tin của thánh tổ mình để khích lệ họ tiếp tục tiến tới bằng đức tin. Con đường ra khỏi Ê-díp-tô là con đường dân chúng chưa bao giờ đi. Vì thế, họ cần sử dụng đức tin khi bước đi theo sự hướng dẫn của trụ mây và trụ lửa để họ có thể đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô càng nhanh càng tốt.

Đi bằng đức tin không có nghĩa là họ sẽ không gặp những khó khăn. Khi dân chúng đang đóng trại tại Ba-anh Sê-phôn, họ ngước mắt lên thấy 600 chiến xa của Pha-ra-ôn và hết thảy xe trong xứ Ê-díp-tô đang đuổi theo họ. Phản ứng đầu tiên của họ là hãi hùng và kêu van cùng Chúa. Phản ứng thứ hai là lằm bằm oán trách ông Môi-se đã đưa họ vào miền đồng vắng để chết dưới tay người Ê-díp-tô. Họ đã từng thấy mười phép lạ vĩ đại của Đức Chúa Trời, nhưng vẫn vô tín. Ông Môi-se khẳng định với dân chúng rằng Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự thay cho dân chúng. Ông khuyên dân chúng hãy cứ yên lặng, giao phó mọi chiến trận cho Đức Giê-hô-va lo liệu.

Sự tin cậy, phó thác này phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Chúa phán bảo ông Môi-se hãy ngưng kêu cầu, nhưng phải bảo dân chúng cứ đi theo sự hướng dẫn của Ngài (Xuất Ê-díp-tô ký 14:15). Dù cầu nguyện có một năng lực thật vĩ đại, nhưng đừng thối thác hay trì hoãn thực hiện những mệnh lệnh Chúa muốn mình phải thực hiện. Hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện và cũng phải tiếp tục bằng việc thực hiện mọi mệnh lệnh Chúa truyền. Khi dân chúng vâng lời Chúa bước tới, Chúa dùng trụ mây và trụ lửa để bảo vệ họ. Chúa phán bảo ông Môi-se hãy đưa gậy lên và đưa tay trên mặt biển, Ngài sẽ dẫn trận gió đông thổi mạnh, rẽ Biển Đỏ ra làm đôi, để lộ ra con đường đất xuyên qua Biển Đỏ.

Sự yên lặng của dân chúng bày tỏ một sự tin cậy tuyệt đối nơi Chúa. Chính Ngài tháo bánh xe của người Ê-díp-tô và chính Ngài chiến cự thế cho dân chúng. Trong sự yên lặng đó, họ bước đến trong đức tin. Vì vậy, sự chiến thắng của dân chúng không phải do nơi họ tài giỏi nhưng do đức tin đặt vào Đấng Đắc Thắng.

Đức Chúa Trời của người Ít-ra-ên ngày xưa vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta hôm nay. Ngài sẵn sàng bày tỏ quyền năng để giải cứu con dân Ngài nếu họ biết yên lặng, phó thác mọi sự trong tay của Chúa và chờ đợi Ngài, không một lời lằm bằm, oán trách cùng Chúa, nhưng làm đúng mọi điều Chúa truyền.

Lạy Cha, xin cho con cứ hết lòng tin cậy vào quyền năng giải cứu của Ngài trong cách của Ngài mỗi khi con gặp thử thách. Xin cho con cũng biết hành động ngay lập tức khi Ngài tỏ cho con biết điều cần phải làm.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top